Изабери језик:

Запослени

Др Миша Стојадиновић, директор Института Област интересовања:

геополитика, идентитет, политичке институције

Др Зоран Милошевић, заменик директора Област интересовања:

геополитика, међународни односи, политичке партије

Др Нада Радушки, заменик председника Научног већа Област интересовања:

демографија, етнички односи, идентитет, националне мањине

Др Момчило Суботић Област интересовања:

балкански односи, идентитет, Српска политичка историја, Српско-хрватски односи

Др Александра Колаковић Област интересовања:

идентитет, интелектуална историја, култура сећања, културна дипломатија

Др Весна Станковић Пејновић Област интересовања:

мањинска права, мултикултурализам, политичка теорија, политичка филозофија

Др Богдана Кољевић Грифит Област интересовања:

Биополитика, Европска унија, међународни односи, политичка теорија

Др Петар Матић Област интересовања:

јавне политике, локална самоуправа, непосредна демократија, политичке институције

Др Миломир Степић, заменик председника Управног одбора Област интересовања:

балкански односи, геополитика