Изабери језик:

Све публикације

 1. Спасојевић, Ненад, Андреа Матијевић (прир.). 2024. Перспективе политичких наука у савременом друштву II. Београд: Институт за политичке студије.
 2. Janjić, Jovan, Milena Pešić (ed.). 2024. History and Cultural Memory. Belgrade: Institute for Political Studies.
 3. Докић, Марија. 2024. Укрштај, симетрија, (с)мисао: трагом Аријаднине нити Костићеве мисли. Београд: Институт за политичке студије.
 4. Мос, Владимир. 2024. Пад православне Енглеске: са посебним освртом на Норманско освајање (1043–1087). Београд: Институт за политичке студије.
 5. Милошевич, Зоран (ред.). 2024. Православный белорусско-балканский сборник. Белград: Институт политических исследований; Минск: Синодальная историческая комиссия Белорусской Православной Церкви: Минская Духовная семинария: Минская Духовная академия: Центр евразийских исследований Филиала РГСУ в Минске.
 6. Matić, Ivan (ed.). 2024. Film and Politics. Belgrade: Institute for Political Studies.
 7. Шевченко, Кирил. 2024. Чеси, Прашко пролеће и НАТО бомбе: прилог проучавању политичке историје Чеха и Словака. Београд: Институт за политичке студије.
 8. Кораћ, Срђан. 2023. Бирократе и владари: поглед у свет неформалних пракси. Београд: Институт за политичке студије.
 9. Бодрожић, Ђуро. 2023. Нација и држава у времену глобализације. Београд: Институт за политичке студије.
 10. Милошевић, Зоран (прир.). 2024. Српско-бугарски односи – питања сарадње и перспективa. Београд: Институт за политичке студије.
 11. Кнежевић, Милош (прир.). 2024. Споменица Живојина Ђурића 1954-2022. Београд: Институт за политичке студије.
 12. Милосављевић, Љубинко. 2023. Блатно доба и процват амброзије. Београд: Институт за политичке студије.
 13. Dostanić, Dušan, Aleksandar Novaković (ed.). 2023. The never-ending revolution: philosophical and historiographic reflections on the French revolution and its legacy. Belgrade: Institute for Political Studies.
 14. Koljević Griffith, Bogdana (ed.). 2023. Reinterpretation of Russia in the twenty-first century. Belgrade: Institute for Political Studies.
 15. Stanković Pejnović, Vesna. Apsolutnost kapitala. Beograd: Institut za političke studije.
 16. Суботић, Момчило. 2023. Србистика и геополитика: Огледи о српском питању. Београд: Институт за политичке студије.
 17. Станковић, Владан. 2023. Логика православне цивилизације. Београд: Институт за политичке студије.
 18. Петровић, Драгољуб. 2023. Похара српског језика. Београд: Институт за политичке студије.
 19. Радујко, Душан, Андријана Лазаревић (прир.). 2023. Арчибалд Рајс: Живот, реч, наслеђе. Београд: Институт за политичке студије.
 20. Милошевић, Зоран (прир.). 2023. Европа и Дунав: Дунав у геополитичким стратегијама европских земаља. Београд: Институт за политичке студије.
 21. Грмуша, Адријана. 2023. Бeзбедност здравља у Србији: Црвени крст и епидемиолошки проблеми: студија случаја. Београд: Институт за политичке студије.
 22. Чарота, Иван Алексејевич. 2023. Видици једног Белоруса – Белосрбина: есеjи и студиjе. Београд: Институт за политичке студије.
 23. Кнежевић, Милош. 2022. Српско полазиште: слобода, нација, држава, демократија. Књ. 1, Национална перспектива. Београд: Институт за политичке студије.
 24. Стојадиновић, Миша, Живојин Ђурић. 2022. Анатомија неолибералног светског поретка. Београд: Институт за политичке студије.
 25. Путин, Владимир Владимирович. 2022. Русија у новом добу: есеји и обраћања. Београд: Институт за политичке студије.
 26. Младеновић, Никола, Петар Матић (прир.). 2022. Тридесет година од обнове вишестраначја у Србији: искуства и перспективе. Београд: Институт за политичке студије.
 27. Рапаић, Стеван, Андреа Матијевић (прир.). 2022. Локални економски и одрживи развој у Србији. Београд: Институт за политичке студије.
 28. Милошевић, Зоран (прир.). 2022. Историја као инструмент геополитике: зборник радова са међународне научне конференције одржане у Београду 14–15. марта 2022. године. Београд: Институт за политичке студије.
 29. Рапаић, Стеван, Драган Траиловић, Давид Ираклиевич (прир.). 2022. Русија и Балкан: економско, политичко и културно присуство Русије на Балкану − положај, улога и значај Републике Србије. Београд: Институт за политичке студије; Санкт-Петербург: Северо-Западный институт управления: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
 30. Кршљанин, Владимир. 2021. Руска политичка мисао данас. Београд: Институт за политичке студије: Информатика; Москва: Међународна словенска академија наука, образовања, уметности и културе.
 31. Кнежевић, Милош. 2021. Дијалози о Косову и Метохији: критика предлога територијалне поделе Косова и Метохије. Београд: Институт за политичке студије.
 32. Пешић, Милена. 2021. Сатиричка наличја српске модернизације: критика друштвене и политичке стварности друге половине XIX века. Београд: Институт за политичке студије.
 33. Тодоровић Лазић, Јелена. 2021. Савет министара ЕУ: пре и после Брегзита. Београд: Институт за политичке студије.
 34. Kolaković, Aleksandra. 2021. La France et la Serbie les défis de l’amitié éternelle: hommage au 180e anniversaire des relations diplomatiques franco-serbes. Belgrade: Institut d’études politiques.
 35. Буха, Милорад, Момчило Суботић. 2022. Република Српска Крајина: 25 година од окупације. Београд: Институт за политичке студије: Удружење “Матица српска у Дубровнику”: Удружење “Крајишки културно-историјски центар”.
 36. Вучинић-Маљевић, Татјана. 2021. Библиографија Зорана Милошевића: (1987- 2021). Београд: Институт за политичке студије.
 37. Милошевић, Зоран. Светост и дух времена: зборник радова са међународне научне конференције одржане [у Глушцима] 6 – 8. августа 2021. године. Београд: Институт за политичке студије; Црна Бара: Удружење Милош Милојевић.
 38. Marinković, Vladimir, Darko Marinković. 2021. Srbija, industrijski konflikti, štrajkovi, kolektivno pregovaranje, socijalni mir: zbornik studija slučajа. Beograd: Institut za političke studije.
 39. Гаћиновић, Радослав. 2021. Безбедносна функција државе: допуњено и измењено издање. Београд: Институт за политичке студије.
 40. Đorić, Marija. Ekstremizam i nova realnost: svet u doba koronavirusa. Beograd: Institut za političke studije.
 41. Stošić, Sanja. 2021. Kolonijalna politika Španije: Filipini kao studija slučaja. Beograd: Institut za političke studije.
 42. Живковић, Биљана. 2020. Срби у Албанији, допуњено изд. Београд: Институт за политичке студије.
 43. Pejnović Stanković, Vesna, Ivan Matić (ed.). 2020. New understanding of capital in the twenty-first century. Belgrade: Institute for Political Studies.
 44. Милосављевић, Петар. 2020. Историја, историографија, историологија: проблеми сагледавања српске историје. Београд: Институт за политичке студије; Матица српска у Дубровнику; Грачаница: Логос; Бања Лука: Центар за српске студије.
 45. Vukasović, Dejana. 2020. Constructing a (EU)ropean identity: the Balkans and the Western Balkans as the other. Belgrade: Institute for Political Studies.
 46. Шуљагић, Сања. 2020. Оглед о српском идентитету: распознавање изворишта српског идентитета у древној историји. Београд: Институт за политичке студије.
 47. Милошевић, Зоран, Милош Кнежевић (прир.). 2020. Говор мржње и култура памћења. Београд: Институт за политичке студије.
 48. Станковић Пејновић, Весна. 2020. Eвропске илузије Балкана. Београд: Институт за политичке студије.
 49. Мујовић, Вјера. 2020. Културна дипломатија у служби Србије. Београд: Институт за политичке студије.
 50. Шевченко, Кирил (ред.). Язык и идентичность: язык, литература и славянские идентичности в XVIII – XXI веках : тематический сборник. Белград: Институт политических исследований; Минск: Центр евразийских исследований филиала РГСУ в Минске.
 51. Степић, Миломир. Кроз балкански дурбин. Београд: Институт за политичке студије.
 52. Милошевић, Зоран (прир.). 2020. Светост и идентитет: улога светаца и светости у формирању идентитета православних народа: тематски зборник. Београд: Институт за политичке студије.
 53. Đorić, Marija. 2020. Nasilni ekstremizam: multidisciplinarni pristup. Beograd: Institut za političke studije.
 54. Ђурић, Живојин, Милош Јевтић (прир.). Двадесет година од НАТО агресије на СРЈ: поводи и последице. Београд: Институт за политичке студије.
 55. Тодоровић Лазић, Јелена. 2019. Јавне политике у Европској унији: осврт на политику заштите животне средине. Београд: Институт за политичке студије.
 56. Милосављевић, Петар. 2019. О обнављању србистике. Београд: Институт за политичке студије; Матица српска у Дубровнику; Грачаница: Логос.
 57. Милошевић, Зоран (прир.). 2019. Православље и идентитет православних народа. Београд: Институт за политичке студије.
 58. Vukasović Dejana, Petar Matić (prir.). 2019. Diskurs i politika. Beograd: Institut za političke studije.
 59. Суботић, Момчило. 2019. Историјско политиколошки осврти. Београд: Институт за политичке студије.
 60. Стојановић, Ђорђе, Синиша Атлагић (прир.). 2019. Политика и простор: [зборник научних радова националне конференције са међународним учешћем]. Београд: Институт за политичке студије.
 61. Шуљагић, Сања (прир.). 2019. Политичка историја Словена између мита и стварности. Београд: Институт за политичке студије.
 62. Вукасовић, Дејана. 2019. Европска унија и политика наоружања: изазови и перспективе. Београд: Институт за политичке студије.
 63. Буквић, Димитрије. 2018. Шездесет осма: педесет година после. Београд: Институт за политичке студије.
 64. Bochsler, Daniel. 2018. Izborno takmičenje ili etničko predstavljanje?: političke stranke i etničke podele u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Beograd: Institut za političke studije.
 65. Вуковић, Ђорђе. 2018. Предстража славе и плача: српско питање у БиХ прије и послије Југославије. Бања Лука: Факултет политичких наука; Београд: Институт за политичке студије.
 66. Cvetanović, Ivan. 2018. Uticaj masovnih medija na stil javnog govora. Niš: Talija izdavaštvo; Beograd: Institut za političke studije.
 67. Милошевић, Зоран (ред.). Исторические связи России и Сербии. 2019. Белград: Институт политических исследований. 
 68. Radović, Vladetа. 2018. Osnovi metodike javnog nastupa: od misli do poruke deontološke i stilske odrednice. Niš: Talija izdavaštvo; Beograd: Institut za političke studije.
 69. Станковић, Владан (прир.). 2018. Идентитет, политичка култура, институције. Београд: Институт за политичке студије.
 70. Радушки, Нада (прир.). 2018. Национални идентитет и етнички односи: тематски зборник. Београд: Институт за политичке студије.
 71. Radović, Vladeta. 2018. Uvod u metodologiju medijskog istraživanja. Niš: Talija izdavaštvo; Beograd: Institut za političke studije.
 72. Суботић, Момчило, Мирко, Радаковић, Милорад, Буха. 2018. О идентитету Срба Крајишника: pеферати и саопштења. Београд: Удружење „Крајишки привредник”: Институт за политичке студије.
 73. Суботић, Момчило, 2017. Србија и Република Српска: политички процеси и перспективе. Београд: Институт за политичке студије.
 74. Степић, Миломир (прир.). 2017. Свет и нове геополитичке парадигме: међународни тематски зборник. Књ. 5. Београд: Институт за политичке студије.
 75. Милосављевић, Петар. 2017. Срби и геноцид. Београд: Институт за политичке студије: Матица српска у Дубровнику; Грачаница: Логос; Бања Лука: Српски културни крајишки центар „Свети Сава”.
 76. Стојадиновић, Миша, Живојин Ђурић. 2017. Политички митови неолиберализма. Београд: Институт за политичке студије.
 77. Колаковић, Александра. 2016. У служби отаџбине: сарадња француских и српских интелектуалаца. Београд: Институт за политичке студије.
 78. Степић, Миломир. 2016. Геополитика: идеје, теорије, концепције. Београд: Институт за политичке студије.
 79. Динић, Драгана. 2016. Малолетнички бракови у Тимочкој Крајини. Београд: Институт за политичке студије.
 80. Кораћ, Срђан. 2016. Јавна управа у моралном процепу. Београд: Институт за политичке студије.
 81. Јовановић, Милан, Душан Вучићевић. 2016. Избори у Србији 2016. године: “историјска” или “Пирова” победа, Београд: Институт за политичке студије.
 82. Ђорић, Марија. 2016. Екстремна левица: идеолошки аспекти левичарског екстремизма. Београд: Институт за политичке студије.
 83. Стојановић, Ђорђе, Младен Лишанин. 2016. Србија и институционални модели јавних политика: проблеми и перспективе. Београд: Институт за политичке студије.
 84. Суботић, Момчило, Мирко С. Радаковић, Момчило Диклић. 2016. Република Српска Крајина: историјски и геополитички узроци формирања, окупација и посљедице. Београд: Удружење „Крајишки привредник”: Институт за политичке студије.
 85. Радушки, Нада. 2015. Идентитет и интеграција Рома у Србији. Београд: Институт за политичке студије.
 86. Милошевић, Зоран, Живојин Ђурић (прир.). 2015. Национални идентитет и међународне интеграције. Београд: Институт за политичке студије.
 87. Степић, Миломир, Љубодраг Ристић. 2015. Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године : [зборник са научног скупа]. Лајковац: Градска библиотека ; Београд : Институт за политичке студије.
 88. Петровић, Зоран. 2015. Nomenclatura Serbica: 1982-2015: елите, ентропијски модел политичке класе и континуитет српске номенклатуре. Београд: Институт за политичке студије.
 89. Vitković, Biljana. 2015. Preopterećenje obiljem informacija: problem s odvajanjem bitnog od nebitnog: kako naći relevantne informacije. Beograd: Institut za političke studije.
 90. Милошевић, Зоран. 2014. Унија корпоративног капитализма: економски, политички и културни инструменти Новог светског поретка. Београд: Институт за политичке студије.
 91. Стојадиновић, Миша. 2014. Ноам Чомски и савремено друштво. Београд: Институт за политичке студије.
 92. Ђурић, Живојин. 2014. Србија и политика великих сила 1914-2014. Београд: Институт за политичке студије.
 93. Буџак Горан. 2014. У вртлогу уставности: компаративна анализа савременог уставног поретка Србије и Пете француске републике. Београд: Институт за политичке студије.
 94. Кнежевић, Милош. 2014. Збитије Великог рата: трагови непометени у памћењу. Београд: Институт за политичке студије.
 95. Суботић, Момчило. 2014. Политиколошки портрети: Предраг Драгић Кијук, Драгош Kалајић и српске теме. Београд: Институт за политичке студије
 96. Станковић, Владан. 2014. Православно друштво: култура, установе, развој: основи социологије религије (социологије православља) и социологије развоја. Београд: Институт за политичке студије.
 97. Ђурић, Живојин (прир.). 2014. Дезинтеграција држава и идентитет: (дез)интеграција држава и национални идентитет на почетку 21. века. Београд: Институт за политичке студије.
 98. Јовановић, Милан, Душан Вучићевић (прир.). 2014. Избори у Србији 2014. године: политичка рокада: [зборник. Књ. 3. Београд: Институт за политичке студије.
 99. Петровић, Зоран. 2014. Хоћеш ли и даље да будеш Србин: антологија антисрпства. Београд: Новости: Институт за политичке студије.
 100. Кнежевић, Милош. 2013. Призма геополитике: геополитичка димензија националног идентитета. Београд: Институт за политичке студије.
 101. Степић, Миломир, Живојин Ђурић (прир.). 2013. Србија и евроазијски геополитички простор. Београд: Институт за политичке студије.
 102. Суботић, Момчило (прир.). 2013. Зборник радова: реферати и саопштења. Научни скуп Српско питање на Балкану. Београд: Институт за политичке студије.
 103. Вукчевић, Дејана. 2013. Европска унија као стратешки партнер: теорија и пракса безбедносне и одбрамбене политике. Београд: Институт за политичке студије.
 104. Степић, Миломир (прир.). 2013. Геополитика неоевроазијства: позиција српских земаља. Београд: Институт за политичке студије.
 105. Јовановић, Милан, Душан Вучићевић (прир.). 2013. Избори у Србији 2012. године: (не)очекивана промена: [зборник. Књ. 2. Београд : Институт за политичке студије.
 106. Петровић, Зоран. 2013. Вашингтерна и Срби: од Труманових јаја до Клинтоновог осиромашеног уранијума. Београд: Инстутут за политичке студије.
 107. Милошевић, Зоран, Живојин, Ђурић (прир.). 2013. Национални идентитет и религија: [научни скуп]. Београд: Институт за политичке студије.
 108. Janev, Igor, Miodrag, Perić. 2013. Diplomatija. Beograd: Institut za političke studije.
 109. Ракић, Миле. 2013. Изградња капацитета безбедности демократске државе: безбедносна прогностика. Београд: Институт за политичке студије.
 110. Степић, Миломир. 2012. Косово и Метохија: постмодерни геополитички експеримент. Београд: Институт за политичке студије.
 111. Немањић, Милош, Зоран Јовановић (прир.). 2012. Они обележавају и 21. век: зборник радова са научног скупа Интелектуални потенцијал Србије у трећем животном добу, Београд, 27-28. октобар 2011. Београд: Институт за политичке студије: Геронтолошко друштво Србије.
 112. Ђурковић, Миша. 2012. Идеологија, партије и међународни односи: огледи о политици. Београд: Институт за политичке студије.
 113. Стојановић, Ђорђе, Живојин Ђурић. 2012. Анатомија савремене државе. Београд: Институт за политичке студије.
 114. Милошевић, Зоран. 2012. Идентитет Европе: будућност муслимана у Европској унији. Београд: Институт за политичке студије.
 115. Gaćinović, Radoslav. 2012. Srbija: otimanje Kosova i Metohije. Beograd: Institut za političke studije.
 116. Гаћиновић, Радослав. 2012. Безбедносна функција државе. Београд: Институт за политичке студије.
 117. Суботић, Момчило (прир.). 2012. Зборник радова. 1: Реферати и саопштења: Научни скуп о Србима муслиманске вероисповести. Београд: Институт за политичке студије: Матица српска у Дубровнику.
 118. Базић, Јован. 2012. Друштвени аспекти образовања: прилози за социологију образовања. Београд: Институт за политичке студије; Лепосавић: Учитељски факултет.
 119. Кнежевић, Милош. 2012. Неизвесни прелазак: демократија и транзиција. Београд: Институт за политичке студије.
 120. Петровић, Зоран. Nomenclatura Serbica: 1982-2013: елите, ентропијски модел политичке класе и континуитет српске номенклатуре. Београд. Институт за политичке студије.
 121. Суботић, Момчило. 2012. Идентитет и геополитичка стварност Срба. Београд: Институт за политичке студије.
 122. Марковић, Драган. 2012. Демократија и својина. Београд: Институт за политичке студије.
 123. Матић, Петар. 2012. Редизајнирање локалне самоуправе: теоријски и упоредни оквир за модернизацију локалне самоуправе у Србији. Београд: Институт за политичке студије.
 124. Селимовић, Салих. 2012. Прилози пореклу, исламизацији, миграционим и демографским процесима у Рашкој области. Београд: Институт за политичке студије.
 125. Шуљагић, Сања. 2012. Заснивање српског националног идентитета: политички и културни аспекти развоја села у Србији. Београд: Институт за политичке студије.
 126. Стојадиновић, Миша. 2012. Потрага за идентитетом = The Search for Identity. Београд: Институт за политичке студије.
 127. Janev, Igor. 2012.  Međunarodno pravo i međunarodni odnosi. Beograd: Institut za političke studije.
 128. Милосављевић, Петар. 2012. Титаник. Београд: Матица српска у Дубровнику: Институт за политичке студије; Грачаница: Логос; Бања Лука: Artprint.
 129. Vukomanović, Dijana. 2011. Ideologija političkih partija u Srbiji i Crnoj Gori krajem XX veka. Beograd: Institut za političke studije.
 130. Ракић, Миле, Драган Јовашевић. 2011. Изазови демократије: безбедносно-политички и правни аспекти. Београд: Институт за политичке студије.
 131. Суботић, Момчило. 2011. Српска Војводина и њене мањине: историјско политиколошка студија. Београд: Институт за политичке студије.
 132. Ђурић, Живојин, Милан Јовановић (прир.). 2011. Србија: противречности политичког система: [зборник радова]. Београд: Институт за политичке студије.
 133. Топаловић, Живко. Српски социјалиста др Живко Топаловић (1886-1972). Београд: Институт за политичке студије.
 134. Мировић Јанковић, Александра. 2011. Оглед о грађанској непослушности: редефинисање савременог концепта грађанске непослушности и граница политичке облигације: случај Србије. Београд: Институт за политичке студије.
 135. Гаћиновић Радослав. 2011. Србија: изградња капацитета система безбедности. Београд: Институт за политичке студије.
 136. Милошевић, Зоран, Живојин Ђурић. 2012. Империјално разарање држава. Београд: Институт за политичке студије.
 137. Зоран Аврамовић. 2011. Михаилу Марковићу у спомен. Београд: Институт за политичке студије.
 138. Aracki, Zoran. 2010 . Tranzicija medija u eri globalizacije: (prilozi ekonomiji i deontologiji medija). Beograd: Institut za političke studije.
 139. Милошевић, Зоран. 2010. Политичка модернизација. Београд: Институт за политичке студије.
 140. Стајић, Дубравка. 2010. Заблуде о социјалној држави. Београд: Институт за политичке студије.
 141. Марковић, Драган. 2010. Од посредне ка непосредној демократији: перспективе развоја непосредне демократије. Београд: Институт за политичке студије.
 142. Суботић, Драган. 2010. Ресурси јавне политике, управе и администрације Србије у транзицији 1990-2008. Београд: Институт за политичке студије.
 143. Суботић Драган. 2010. Реформа јавне управе Србије: узроци, стање, последице, студија случаја: (2008-2009). Београд: Институт за политичке студије.
 144. Ђурић, Живојин, Драган Суботић. 2010. Политичке институције, синдикати и реформа јавне управе Србије. Београд: Институт за политичке студије.
 145. Суботић, Драган. 2010. Редизајнирање јавне управе и менаџмент људским ресурсима. Београд: Институт за политичке студије.
 146. Суботић, Драган. 2010. Функције менаџмента људским ресурсима у јавној управи. Београд: Институт за политичке студије.
 147. Суботић, Драган. 2010. Кадровски процеси у јавној управи. Београд: Институт за политичке студије.
 148. Ђурић, Живојин, Драган Суботић. 2010. Основи јавне политике и управе = Public Policy, State Administration, Good Government: преглед основних појмова и модела. Београд: Институт за политичке студије.
 149. Аврамовић, Зоран. 2010. Политичка мисао Милоша Црњанског. Београд: Институт за политичке студије.
 150. Суботић, Драган. 2010. Нови јавни менаџмент. Београд: Институт за политичке студијe.
 151. Vukomanović, Dijana. 2010. Obnova partijskog pluralizma u Srbiji krajem XX veka. Beograd: Institut za političke studije.
 152. Ђурић, Живојин, Драган Суботић. 2010. Менаџмент политичким сукобима: (теоријске претпоставке управљања сукобима у модерном друштву). Књ. 1. Београд: Институт за политичке студије.
 153. Суботић, Момчило. 2010. Политичка мисао србистике. Београд: Институт за политичке студије.
 154. Милошевић, Зоран. 2010. Откривање државе: прилог проучавању (гео)политичких промена у свету. Београд: Институт за политичке студије.
 155. Милошевић, Зоран (прир.). 2010. Демократија и саборност: зборник радова са међународног научног скупа одржаног 24 – 25. августа 2009. године. Београд: Институт за политичке студије.
 156. Тодоровић, Драган. 2010. ХИЗБУЛАХ „БОЖЈА ПАРТИЈА” – Између истине и заблуда. Београд: Институт за политичке студије.
 157. Јанев, Игор (прир.). СРБИЈА – Изградња националне безбедности, зборник. Књ. 3. Београд: Институт за политичке студије.
 158. Петровић, Зоран. 2010. Геополитика енергије: [(битна развојна компонента друштва у XXI столећу)]. Београд: Институт за политичке студије: Центар „Југоисток”.
 159. Janev, Igor. 2010. Odnosi Jugoslavije sa UNESCO-m: istorijski i kulturološki aspekti. Beograd: Institut za političke studije.
 160. Ђурић, Живојин, Драган Суботић. Основи јавне политике и управе = Public Policy, State Administration, Good Government: преглед основних појмова и модела. Београд: Институт за политичке студије.
 161. Суботић, Драган. Кадровски процеси у јавној управи. Београд: Институт за политичке студије.
 162. Ђурић, Живојин, Драган Суботић. 2009. Реосмишљавање јавне власти, управе и администрације у Србији: примењене политиколошке интеракције.
 163. Šuljagić, Sanja. 2009. Procesi modernizacije Japana. Beograd: Institut za političke studije.
 164. Суботић, Драган. 2009. Корпоративна друштвена одговорност: вредности, принципи, модели. Београд: Институт за политичке студије.
 165. Суботић, Драган. 2009. Друштвено одговорно пословање и социјална држава. Београд: Институт за политичке студије.
 166. Janev, Igor. 2009. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu. Beograd: Institut za političke nauke.
 167. Mitrović, Ljubiša. 2009. Makers of New Paradigms In Sociology. Belgrade: Institute for Political Studies.
 168. Stajić, Dubravka. 2009. Mogućnosti socijalnog dijaloga u vremenu krize. Beograd: Institut za političke studije.
 169. Janev, Igor. 2009. Statutarno uređenje međunarodnih organizacija. Beograd: Institut za političke studije.
 170. Суботић, Драган. Корпоративна пословна етика и институције (нео)либералне и социјалне државе. Књ. 5. Београд: Институт за политичке студије.
 171. Суботић, Драган. 2009. Корпоративна пословна етика и институције политичког и економског система Србије: интеракција политике и економије. Књ. 4. Београд: Институт за политичке студије.
 172. Марковић, Драган. 2009. Демократија и партократија. Београд: Институт за политичке студије.
 173. Гаћиновић, Радослав. 2009. Србија ̶ безбедносни и институционални изазови: зборник. Књ. 2 Београд: Институт за политичке студије.
 174. Radojčić, Mirjana. 2009. Istorija u krivom ogledalu: nevladine organizacije u Srbiji i politika interpretiranja skorije južnoslovenske prošlosti. Beograd: Institut za političke studije.
 175. Суботић, Драган, Живојин Ђурић. 2009. Медији и корпоративне етичке комуникације. Београд: Институт за политичке студије.
 176. Миљановић, Митар. 2009. Босна über alles: дијалог разномишљеникa. Београд: Институт за политичке студије.
 177. Šuljagić, Sanja, Radosav Šuljagić. 2009. Izazovi regionalizacije: ogled o razvojnom preobražaju privrede u regionu Zlatibor. Beograd: Institut za političke studije.
 178. Đurić, Živojin, Dragan Subotić. 2009. Metodološki zapisi: pregled teorija, istraživačkih tehnika i pristupa u savremenoj metodološkoj misli i praksi. Knj. 2, Metode, tehnike, postupci i instrumenti istraživanja. Beograd: Institut za političke studije.
 179. Аврамовић, Зоран. 2009. Родомрсци: о једном делу српских политичара и интелектуалаца од 1990. до 2009. Београд:Институт за политичке студије.
 180. Марковић, Драган. 2009. Село на маргинама политике. Београд: Институт за политичке студије.
 181. Петровић, Зоран. Политички лидершип: (огледи о пост-модерном вођству). Београд: Институт за политичке студије: Центар за геополитичке студије.
 182. Јовановић, Милан. 2009. Политичке институције у политичком систему Србије. Београд: Институт за политичке студије.
 183. Митровић, Љубиша. 2008. Савремени Балкан у кључу геополитике. Београд: Институт за политичке студије.
 184. Милошевић, Зоран. 2008. Куповина државе: есеји о страначкој корупцији, тржишту, лојалности у медијима, евроскептицизму. Београд: Институт за политичке студије.
 185. Janev, Igor. 2007. Ustavno pravo i politički sistem Evropske unije. Beograd: Institut za političke studije.
 186. Шуваковић, Урош, Милан Јовановић, Жарко Обрадовић (прир.). Устав Републике Србије из 2006: Неки елементи новог политичког система: тематски зборник радова. Београд: Институт за политичке студије: Трећи миленијум, 2007.
 187. Мировић, Александра, Петар Матић (прир.). 2007. Изазови и парадокси глобализације. Београд: Институт за политичке студије.
 188. Пешић, Слободан. 2007. Србија: свет, идентитет, будућност. Београд: Институт за политичке студије.
 189. Марковић, Драган. 2007. Локална самоуправа: перспективе у условима глобализације. Београд: Институт за политичке студије.
 190. Петровић, Драган. 2007. Српске политичке странке. Београд: Институт за политичке студије.
 191. Јовашевић, Драган, Миле Ракић. 2007. Тероризам: безбедносни и правни аспекти. Београд: Институт за политичке студије.
 192. Пејановић, Љубо, Војо Лаковић, Стеван Стојановић. 2007. Угрожавање и физичко-техничка заштита. Београд: Институт за политичке студије.
 193. Милошевић, Зоран. 2007. Путинова политика. Београд: Институт за политичке студије.
 194. Миљковић Матић, Јелена. 2007. Кривична етнологија: епизода из историје српске науке. Београд: Институт за политичке студије.
 195. Петровић, Драган. Нови Устав и савремена Србија: у потрази за унутрашњим и спољнополитичким консензусом. Београд: Институт за политичке студије.
 196. Đorđević, Toma. 2007. Teorija informacija. Beograd: Institut za političke studije.
 197. Đorđević, Toma. 2007. Teorija masovnih komunikacija. Beograd: Institut za političke studije.
 198. Суботић, Оливер. Биометријски системи идентификације: критичка студија. Београд: Интитут за политичке студије.
 199. Ђурић, Живојин, Драган Јовашевић, Миле Ракић. 2007. Корупција: изазов демократиje. Београд: Институт за политичке студије.
 200. Петровић, Зоран. 2007. Геополитика воде: (хидрополитика, хидро-стресови и сукоби хидрауличког оружја XXI столећа). Београд: Институт за политичке студије.
 201. 1 Лилић, Борислава. Други српско-турски рат 1877-1878. [и] ослобођење југоисточне Србије и Беле Паланкe. Београд: Институт за политичке студије; Бела Паланка: Народна библиотека „Вук Караџић”.
 202. Petrović, Dragan. 2006. Kulturna politika francusko-jugoslovenskih odnosa: 1949-1959. Beograd: Institut za političke studije.
 203. Кнежевић, Милош. 2006. Отмица Косова. Београд: Институт за политичке студије.
 204. Ђорђевић, Тома. 2006. Естетика – Комуниколошки аспект. Београд: Институт за политичке студије.
 205. Janev, Igor. 2006. Teorija međunarodne politike i diplomatije i nova definicija politike. Beograd: Institut za političke studije.
 206. Суботић, Момчило. 2006. Новија српска политичка историја: расправе и чланци. Београд: Институт за политичке студије.
 207. Стајић, Дубравка. Модернизација синдиката? Београд: Институт за политичке студије.
 208. Стојанчевић, Владимир. 2005. Српско-бугарски односи у западној Бугарској: 1804-1918. Београд: Институт за политичке студије.
 209. Надовеза, Бранко. 2005. Политичка мисао Живојина Перића. Београд: Институт за политичке студије.
 210. Bojović, Ilija. 2005. Razgovori na francuskoj levici: Pariz 1967-1968. Beograd: Institut za političke studije: Institut za noviju istoriju.
 211. Јовановић, Милан. 2004. Изборни системи посткомунистичких држава. Београд: Факултет политичких наука: Институт за политичке студије.
 212. Petrović, Zoran. 2004. Mali pojmovnik geopolitike: (subjektivni multidisciplinarni glosar neophodan svakom ko promišlja svet Trećeg milenijuma). Beograd: Centar za geopolitičke studije „Jugoistok”: Institut za političke studije.
 213. Марковић, Драган. 2004. Отварање и затварање србијанског села: достигнућа, проблеми и песпективе социјализације: село на маргинама политике. Београд: Институт за политичке студије.
 214. Ђурић, Живојин. 2004. Модернизација и друштвене промене: огледи из савремене социологијe. Београд: Институт за политичке студије.
 215. Janev, Igor. 2004. UN i medjunarodne finansijske i ekonomske organizacije. Beograd: Institut za političke studije.
 216. Janev, Igor. 2001. Međunarodni odnosi i spoljna politika: sa primerom jugoslovenskih odnosa sa Ujedinjenim nacijama. Beograd: Institut za političke studije.
 217. Милошевић, Зоран. 2001. Друштвена доктрина римокатоличке цркве. Београд: Институт за политичке студије.