Изабери језик:

О институту

Институт за политичке студије је научноистраживачка институција са седиштем у Београду, активна у области политичких наука већ 56 година. Основан је 4. јануара 1968. године, као мала истраживачка јединица у оквиру тадашње Високе школе политичких наука. После деценије рада, Институт је 1978. године стекао статус самосталне научне установе.

У периоду од више од пола века постојања, Институт се развио у модерну научно-истраживачку установу оспособљену да врши сложена друштвена истраживања. Институт има своју библиотеку и истраживачке центре. У складу с тим, укључен је у фундаменталне националне и међународне истраживачке пројекте, нарочито оне који проучавају политичке институције и процесе; развој политичке теорије и њене фундаменталне концепте; идентитет и политичку културу; европске односе и међународну политику; као и савремене трендове у политичким наукама.

Наши истраживачи су потпуно оспособљени не само да аналитички објашњавају феномене, већ и да приступе комплексним истраживањима, користећи најсавременије квалитативне и квантитативне алате. У том смислу, Институт редовно продукује емпиријски утемељене анализе, прогнозе будућих трендова, као и моделе развоја институција и јавних политика – у складу са својом оријентацијом ка модернизацији политичког живота у целини.

Активности Института обавља посвећен истраживачки тим, који обухвата политикологе, правнике, социологе, психологе, комуникологе, економисте, те омогућава интердисциплинарни и темељни приступ изради анализа, пројекција и модела.

Институт своју делатност остварује кроз организацију теренских истраживања, богату издавачку делатност која обухвата седам часописа на српском и енглеском језику и мноштво монографија, зборника и других публикација, те организацију скупова и научних конференција. Институт такође пружа услуге у области друштвених делатности, као што су истраживања јавног мњења, консултантске услуге, политички маркетинг, израда предлога јавних политика, и друге услуге. Такође, ради усклађивања активности са другим научно-истраживачким организацијама и унапређења науке у Републици Србији, Институт за политичке студије је стални члан Заједнице института Србије.

Институт за политичке студије је кроз целокупно деловање задржао основну сврху – креирање квалитетних научних истраживања, која ставља на располагање припадницима академске заједнице, медијима, креаторима политика и доносиоцима одлука, али и општој јавности, тј. свим заинтересованим грађанима. Управо због тога, сви часописи које Институт издаје налазе се на овом сајту и отворени су за посетиоце.