MONOGRAFIJA

БEЗБЕДНОСТ ЗДРАВЉА У СРБИЈИ Црвени крст и епидемиолошки проблеми (студија случаја)

Монографија Безбедност здравља у Србији студија случаја: Црвени крст и епидемиолошки проблеми бави се карактерист икама здравствене д...

MONOGRAFIJA

СРПСКО ПОЛАЗИШТЕ Слобода, нација, држава, демократија

Већина аутора из простране области друштвених наука, поготову они који су усталили време ишчитавања, писања и медијског ангажовања, св�...

MONOGRAFIJA

ВИДИЦИ ЈЕДНОГ БЕЛОРУСА – БЕЛОСРБИНА

Поезија у оригиналу сама о себи најбоље говори. Специфичност њене рецепције путем извесног „отуђења” и стваралачке трансформације на...

MONOGRAFIJA

ANATOMIJA NEOLIBERALNOG SVETSKOG PORETKA

Monografija Anatomija neoliberalnog svetskog poretka predstavlja nastavak uspešne saradnje sa Profesorom Alenom Badjom [Alain Badiou] koja je uspostavljena tokom pisanja knjige pod nazivom Politički mitovi neoliberalizma objavljene od strane Insti...


ç