Изабери језик:

Стефан Милошевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Стефан Милошевић је истраживач приправник у Институту за политичке студије. Секретар је часописа Социјална политика, часописа за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада. Аутор неколико научних радова и приказа у издањима Института за политичке студије.

периодика

(ДЕЗ)ИНТЕГРАЦИЈА ДРЖАВА И ИДЕНТИТЕТ

Приказ зборника: (Дез)интеграција држава и идентитет, ур. Зоран Милошевић, Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 2014, 598 стр.

 

периодика

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У ЧАСОПИСУ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС У ПЕРИОДУ ОД 2005. ДО 2015. ГОДИНЕ

Национални интерес: часопис за национална и државна питања покренут je 2005. године поводом обележавања два века модерне српске државности, а у циљу да се на његовим страницама осветле важна питања из области држав­ности из угла различитих научних дисциплина. За десет година постојања изашло је укупно 23 броја часописа. Издавање часописа одвијало се различитом ди­намиком. У првим годинама постојања, од 2005. до 2008. године, часопис је излазио једном годишње, да би од 2009. године почео да излази три пута годишње. Библиографија радова објављених за десет година постојања часописа обухвата 333 библиографске јединице. У складу са тематском оријентацијом часописа, на његовим страницама присутни су пре свега политиколошки радови, који се баве различитим аспектима српске унутрашње и спољне политике, као и геополитике. На страницима часо­писа налази се такође велики број радова који се баве националним питањима из угла других научних дисциплина, као што су социологија, економија, право и лингвистика.

периодика

МЕЂУНАРОДНИ КУЛТУРНИ ОДНОСИ: ИСТОРИЈА И КОНТЕКСТ

Приказ књиге: Франсоа Шобе, Лорен Мартен, Међународни културни односи: историја и контекст (Београд: Clio, 2014, 432 стр.)

периодика

СРБИЈА И ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У ЕВРОПИ 1914. ГОДИНЕ

Приказ зборника: Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године (ур. Миломир Степић, Љубодраг П. Ристић), Лајковац-Београд: Градска библиотека Лајковац, Институт за политичке студије, 2015, 357 стр.