Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА КРИТИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

СРБИЈА И ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У ЕВРОПИ 1914. ГОДИНЕ

Сажетак

Приказ зборника: Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године (ур. Миломир Степић, Љубодраг П. Ристић), Лајковац-Београд: Градска библиотека Лајковац, Институт за политичке студије, 2015, 357 стр.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 1/2016 УДК 327::911.3(497.11)»1914» (082)(049.3) 255-262