Изабери језик:
Тема броја

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У ЧАСОПИСУ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС У ПЕРИОДУ ОД 2005. ДО 2015. ГОДИНЕ

Сажетак

Национални интерес: часопис за национална и државна питања покренут je 2005. године поводом обележавања два века модерне српске државности, а у циљу да се на његовим страницама осветле важна питања из области држав­ности из угла различитих научних дисциплина. За десет година постојања изашло је укупно 23 броја часописа. Издавање часописа одвијало се различитом ди­намиком. У првим годинама постојања, од 2005. до 2008. године, часопис је излазио једном годишње, да би од 2009. године почео да излази три пута годишње. Библиографија радова објављених за десет година постојања часописа обухвата 333 библиографске јединице. У складу са тематском оријентацијом часописа, на његовим страницама присутни су пре свега политиколошки радови, који се баве различитим аспектима српске унутрашње и спољне политике, као и геополитике. На страницима часо­писа налази се такође велики број радова који се баве националним питањима из угла других научних дисциплина, као што су социологија, економија, право и лингвистика.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 3/2015 УДК 014.3:050(497.11) NACIONALNI INTERES“2005/2015“ 277-312