Изабери језик:
Тема броја

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

ПОЛИТИКЕ АКТИВАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ НЕОЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА У ЕВРОПИ НАКОН ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ

Сажетак

Економска криза која је захватила простор Европе 2008. године довела је, између осталог, и до пораста стопе незапослености и стопе сиромаштва у европским државама. С обзиром на утврђену међуповезаност незапослености са појавом сиромаштва, препорука Европске уније односила се на повећање запослености у државама чланицама. Предмет овог рада су програми активације на тржишту рада у европским државама од почетка економске кризе, док су циљеви одређени као дескрипција садржине националних програма активације на тржишту рада и класификација програма активације у односу на карактеристике програма и повезаност ових програма са програмима подршке минималном приходу. Рад је заснован на идеационом и институционалном приступу у истраживању, уз примену компаративне методе, студије случаја и анализе садржаја докумената. Резултати указују на постепено усклађивање политика активације на тржишту рада у државама Европе у правцу неолибералног модела активације, као и јачање условљености учешћем у овим активационим мерама за приступ програмима подршке сиромашној популацији.

кључне речи:

Референце

  1. Вуковић Дренка, Системи социјалне сигурности, Факултет политичких наука, Београд, 2009.
  2. Михајловић Бабић Сузана, „Трендови редистрибуције благостања у европским државама благостања“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2017, стр. 141–156.
  3. Перишић Наталија, Социјална сигурност – појмови и програми, Факултет политичких наука, Београд, 2016.
  4. Armingeon Klaus, “The politics of fiscal responses to the economic crisis of 2008–2009”, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 25 (4), стр. 543–565.
  5. Barbier Jean-Claude, Ludwig-Mayerhofer Wolfgang, “Introduction: The Many Worlds of Activation”, European Societies, 6 (4), стр. 423–436.
  6. Bonoli Giuliano, “The Political Economy of Active Labor-Market Policy”, Politics&Society, 38 (4), стр. 435–457.
  7. Bonoli Giuliano, The political economy of active labor-market policy, Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe RECWOWE Publication, Dissemination and Dialogue Centre, Edinburgh, 2010.
  8. Borosch Nikola et.al., “Trends of recent welfare state reforms across Europe” in: Challenges to European welfare systems (eds. Klaus Schubert, Paloma de Villota, Johanna Kuhlmann), Springer International Publishing, Cham, 2016, стр. 769–792.
  9. Bradshaw Jonathan, Bennett Fran, ESPN ThematicReport on minimum income schemes – United Kingdom, European Commission, Brussels, 2016.
  10. Chung Heejung, Thewissen Stefan, “Falling back on all habits? A comparison of the social and unemployment crisis reactive policy strategies in Germany, the UK and Sweden”, Social policy & Administration, 45 (4), стр. 354–370.
  11. Clasen Jochen, “Motives, Means and Opportunities: Reforming Unemployment Compensation in the 1990s”, West European Politics, 23 (2), 2000, стр. 89–112.
  12. Clegg Daniel, “Labour market policy in the crisis: the UK in comparative perspective”, Journal of Poverty and Social Justice, 18 (1), стр. 5–17.
  13. Dean Hartley, “The ethical deficit of the United Kingdom’s proposed universal credit: pimping the precariat?”, The Political Quarterly, 83 (2), стр. 353–359.
  14. Dingeldey Irene, Aktivierender Wohlfahrtsstaat und sozialpolitische Steuerung, Das Parlament, Berlin, 2006.
  15. Eichhorst Werner et.al, Activation Policies in Germany: From Status Protection to Basic Income Support, Institute for the Study of Labor, Bonn, 2006.
  16. Eransus Perez Begona, Activation Policies and Basic Income Schemes. From Welfare to Workfare? Or Work for Welfare? The Experience of Soutern European Countries, Universidad Publica de Navarra: Department of Social work, Navarra, 2003.
  17. Eurostat, Database, Internet, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, 12/10/2017.
  18. Farnsworth Kevin, Irving Zoe, Social policy in challenging times – Economic crisis and welfare system, Policy Press, Bristol, 2011.
  19. Grieve Bent, “Editorial overview: Introduction and conclusion”, Social policy & Administration, 45 (4), стр. 333–337.
  20. Hanesch Walter, ESPN Thematic Report on minimum income schemes – Germany, European Commission, Brussels, 2016.
  21. Kvist Jon, ESPN Thematic Report on minimum income schemes – Denmark, European Commission, Brussels, 2016.
  22. Nelson Kenneth, Fritzell Johan, ESPN Thematic Report on minimum income schemes – Sweden, European Commission, Brussels, 2016.
  23. Pochet Philippe, Degryse Christophe, “The Programmed Dismantling of the European Social Model”, Intereconomics, 47 (4), стр. 212–217.
  24. Sauer Michael, „Теоријски увод у политику тржишта рада“, у зборнику: Тржиште рада и политика запослености (приредили: Дренка Вуковић, Михаил Арандаренко), Факултет политичких наука, Београд, 2008, стр. 33–57.
  25. Swedish Prime Minister’s Office, The Swedish Programme for Growth and Employment 2008–2010, Prime Minister’s Office, Stockholm, 2008.
  26. Taylor-Gooby Peter, The Double Crisis of the Welfare State and What to Do About It, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2013.
  27. Van Kersbergen Kees et.al, “The Great Recession and Welfare State Reform: Is Retrenchment Really the Only Game Left in Town?”, Social policy & Administration, John Wiley & Sons, New York, 48 (7), стр. 883–904.
  28. Wacquant Loïc, Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity, Duke University Press, Durham, 2009.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 304.5 59-73