1/2021
PERIODIKA

BEZBEDNOST U JAVNOJ UPRAVI

Razvoj javne uprave nekopmatibilno svom dimaničkom i intenzivnom razgranavanju ne poklanja dovoljno pažnje bezbednosnom aspektu čineći ga nekontinuiranim ili čak u celosti nepostojećim elementom koji prati razvoj javne uprave. Ovaj rad izneće razloge za intenzivno, sistematično i kontunuirano . . .

1/2021
PERIODIKA

PRAĆENjE NAPRETKA REFORME JAVNE UPRAVE REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

Jedan od neophodnih preduslova za pripremu za članstvo u Evropskoj uniji jeste reformisanje javne uprave države kandidata. Javna uprava i njeno fukcionisanje treba da budu u skladu sa standardima i zahtevima Evropske unije, međutim, njena reforma nije samo cilj po sebi, već osnova i uslov za ispunjenje . . .

1/2021
PERIODIKA

IZAZOVI PRIMENE NORMATIVNO-PRAVNIH AKATA U OBLASTI POLITIKE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Kompanije preko implementacije i primene odredbi strategija, zakona, direktiva i drugih propisa, ali i međunarodnih standarda rada, obezbeđuju svojim zaposlenima zaštitu na radu, te osiguravaju stabilnost svog poslovanja. Analizom zakonske regulative, naučno-stučne literature i rezultata empirijskog . . .

1/2021
PERIODIKA

UTICAJ MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA U ERI GLOBALIZACIJE NA OBRAZOVNE SISTEME ZEMALJA U RAZVOJU

Era globalizacije ukinula je mnoge granice koje su nekada postojale u komunikaciji između država, kompanija i pojedinaca. Kao sama pojava globalizacija je različito tumačena, te njeni uticaji i doprinosu u povezivanju sveta. Značaj i korisnost globalizacije različito se definišu. Države koje . . .


ç