2/2022
PERIODIKA

DIJALOŠKO POLAZIŠTE U SRPSKOM DEFINISANJU KOSOVA I METOHIJE Osvrt na knjigu Miloša Kneževića

Pre nego se uputimo u detaljniju analizu knjige Miloša Kneževića, suvislo je za pomenuti njegov pozoran i dugotrajan rad ne samo u istraživačkom i naučnom polju (24), već i u oblasti praktičnog, nefantazmičnog, učešćem na brojnim skupovima i konferencijama (27–28). Nije potrebno navesti . . .

2/2022
PERIODIKA

TITOVŠTINA U JUGOSLAVIJI

Prikaz knjige: Миланов. Кајица, 2021. Титовштина у Југославији. (Прво издање: ,,Слога”, Перт, Аустралија 1952. Друго издање: Институт за привредне студије Београд. Прир. Борис Милосављевић). . . .

2/2022
PERIODIKA

SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI U CRNOMORSKOM REGIONU: GEOPOLITIČKI ASPEKT (TEORIJA I PRAKSA)

Prikaz knjige: Баранов, А.В, А.В. Ващенко, В.Н. Конышев, С.В. Шашева, 2021. Современные международные отношения в Черноморском регионе: геополитический аспект (теория и практика), . . .

2/2022
PERIODIKA

SRBI U VOJSCI RUSKOG CARA MIHAILA ROMANOVA 1628–1633. GODINE

Među državnim aktima iz vremena Moskovske Rusije (Moskovije) sačuvali su se i oni koji govore o učešću i stranaca u redovima carske vojske u doba cara Mihaila Romanova. Među njima se, pored ostalih, pominju i Srbi. Svi oni su se izdržavali na račun carske blagajne, uživajući kao ratnici određene . . .


ç