3/2020
PERIODIKA

UKLjUČIVANJE MARGINALIZOVANIH GRUPA U LOKALNU ZAJEDNICU

Veću uključenost marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu može da omogući dobro organizovana mreža podrške svih aktera koji su u okviru svoje delatnosti obavezni obezbediti uslove za ostvarenje ljudskih prava na principima dostupnosti, participacije i jednakosti. Da bi se moglo raditi na poboljšanju . . .

3/2020
PERIODIKA

EVALUACIJA POSTOJEĆIH MERA I USLUGA NAMENJENIH PORODICAMA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Porodica dece sa smetnjama u razvoju ima ključnu ulogu u zadovoljavanju životnih potreba deteta i glavni su agens njihove inkluzije u društvo. Kako bi nesmetano obavljala ove funkcije, očuvala kvalitet života i sprečila nastajanje socijalne isključenosti, porodici je neophodna društvena podrška. . . .

3/2020
PERIODIKA

MEĐUGENERACIJSKA SOLIRADNOST U SRBIJI- KOLIKO BRINEMO O STARIJIM OSOBAMA

Demografski trend starenja stanovništa predstavlja globalni fenomen. U Srbiji broj starijih osoba u ukupnoj populaciji je u stalnom porastu, što neminovno dovodi do porasta broja osoba sa funkcionalnim zavisnostima i hroničnim oboljenjima. Ovo znači da će sistemi pružanja dugoročne nege morati . . .

3/2020
PERIODIKA

POLITIKA AZILA: IZAZOVI I ODGOVORI SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI

Predmet analize u ovom radu jeste politika azila u Republici Srbiji. Cilj je analiza politike azila sa fokusom na postojeći normativni, strateški i institucionalni okvir u ovoj oblasti i njihovu usklađenost sa standardima i propisima Evropske unije i međunarodnim dokumentima. Teorijski okvir analize . . .


ç