Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ МАЛИХ ДРЖАВА

Сажетак

Да би „Мала држава” успешно функционисала њен систем безбедности мора бити изграђен, свеобухватан и ефикасан, мора имати моћног савезника или пак нуклеарно оружје, које би јој служило за примену стратегије „одвраћања”. Изучавање интегралне безбедности, њене изградње и функционисања, постаје све неопходније, јер су интензивирани безбедносни изазови и претње на почетку XXI века. Оваj рад анализира изградњу и функционисање безбедности малих држава на почетку XXI века. Такође, на основу компетентних радова из земље и света овај рад је покушај одређења – дефинисања мале државе и њене могућности опстанка и функционисања у оквиру међународне заједнце. Наука је једино компетентна да одговори на ова и многа друга компликована питања, а посебно на питање: како „Мала држава” може сачувати сопствену безбедност у условима великих турбуленција на политичком и на економском плану у свету. Иако је наука најпозванија да одговори на многа питања, без политичке воље, решења која нуди наука, нажалост не могу се остварити.

кључне речи:

Референце

  1. Војни лексикон, ВИЗ Београд, 1981.
  2. Гаћиновић Радослав, Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  3. Гаћиновић Радослав, Угрожавање капацитета безбедности државе, Филип Вишњић, Београд, 2013.
  4. Гаћиновић Радослав, „Унутрашњи неоружани облици угрожавања капацитета безбедности државе”, Политичка ревија, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 229-251.
  5. Гаћиновић Радослав, „Спољни неоружани облици угрожавања безбедносног капацитета државе”, Српска политичка мисао, бр. 1/2013, Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 105-126.
  6. Гаћиновић Радослав, „Друштвени извори угрожавања капацитета система безбедности државе”, Српска политичка мисао, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 131-148.
  7. Куречић Петар, „Проблематика дефинирања малих држава”, Хрватски географски гласник, 74/2, Загреб, 2012, стр. 89-112.
  8. Лопандић Душко, „Мале и средње земље у међународним односима и у Европској унији”, Међународна политика, бр. 1/2010, стр. 79-112.
  9. Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1985.
  10. Речник Хрватског или Српског језика, Издaвачки завод ЈАЗУ, дeо XIX, Загреб 1967-1971.
  11. Aron Raymond, Paix et guerre entre les nations, Calman Levy, Paris, 2001.
  12. Bachr Peter R., “Review: Small states: A tool for analysis”, World Politics, 1975, стр. 456-466.
  13. Clarke Colin, Payne Toni, Politics, Security and Development in Small States, Allen&Unwun, London, 1987.
  14. Evans Graham, Newnham Jeffrey, The Penguin Dictionary of International Relations, Penguin Books, London, 1998.
  15. Handel Michael, Weak States in the International System, Frank Cass, Totowa, 1981.
  16. Hanggi Heiner, “Small State as a Third State: Switzerland and Asia-Europe Interregionalism”, in: Small States Inside and Outside the European Union: Interests and Policies (ed. Goetschel Laurent), Kluwer Academic Publishers, Boston, 1998, стр. 79-95.
  17. Hänggi Heiner, Régnier Philippe Thierry, The small state and the triad: the case of Switzerland’s foreign policy towards East Asia: study in NRP “Foreign Policy”: synthesis. Programmleitung Universität Bern Institut für Politikwissenschaft, 2000.
  18. Henrikson Alan K., “Magnesian Age? Small States, the Global System, and the International Community”, Journal of Geopolitices, 6(3), 2001, стр. 49-86.
  19. Knudsen Olav F., “Small States, Latent and Extant: Towards a General Perspective”, Journal of International Relations and Development, 5(2), 2002, стр. 182-198.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 355.02(188.3) 169-183