Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

O NEKIM ASPEKTIMA STATISTIČKE METODOLOGIJE REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU U VEZI OBJAVLJIVANJA KONAČNIH REZULTATA LOKALNIH IZBORA 2016. GODINE

Sažetak

Proučavanje savremenih političkih pojava sve je teže zamislivo bez korišćenja statistike, kao metoda koji je veoma povoljan za upotrebu prilikom obrade izbora kao jednog od najvažnijih političkih fenomena u savremenom društvu. Korišćenjem statističkih metoda u oblasti izbora dobijaju se podaci od značaja kako za najšire društvene slojeve i političke aktere, tako i za dalja naučna proučavanja u politikologiji. Stoga se prilikom upotrebe statističke metode još više potencira zahtev za njenom tačnošću i preciznošću. U ovom radu se putem analize pojedinih aspekata primene statističke metode koji su korišćeni u publikaciji Republičkog zavoda za statistiku koja se odnosi na zvanične rezultate poslednjih lokalnih izbora 2016. godine nastoji da se ukaže na neke dileme i probleme koji se javljaju prilikom procesa statističke obrade izbornih rezultata. Kao glavna pitanja primene statističke metode prilikom obrade izbornih rezultata navedeni su identifikacija statističke mase (određenja šta se podrazumeva pod pojmom lokalnih izbora, odnosno da li tu spadaju i izbori za odbornike skupština gradskih opština ili saveta u mesnim zajednicama), formiranje vremenskih serija (da li treba istovetnim metodama obrađivati izbore koji se u pojedinim opštinama ne održavaju u isto vreme), pravilne identifikacije učesnika na izborima (na koji način obraditi rezultate koalicija ili lista koje su podnele grupe građana), problema obrade i iskazivanja pojedinih izbornih pokazatelja (načina izračunavanja njihovih vrednosti), problem netačnosti nekih od iskazanih rezultata. Zaključeno je da ti problemi prvenstveno potiču usled neusklađenosti pravnih propisa kojima se reguliše rad Republičkog zavoda za statistiku sa pravnim propisima koji uređuju izborni postupka, zatim usled neprilagođenosti statističke metodologije koja se primenjuje i usled grešaka ljudskog faktora i slabije kontrole i obrade prikupljenih podataka.

Ključne reči:

Reference

  1. Закон о званичној статистици, Службени гласник РС, бр. 104/2009.
  2. Закон о локалним изборима, Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/2010 (одлука Уставног суда) и 54/2011
  3. Записник о раду Изборне комисије градске општине Врачар на утврђивању резултата избора за одборнике скупштине градске општине Врачар, Службени лист града Београда, бр. 34/2016.
  4. Записник о раду Изборне комисије Градске општине Медијана на утврђивању резултата избора за одборнике у Скупштини градске општине Медијана, који су одржани 7. маја 2016. године, Службени лист града Ниша – општине, бр. 47/2016.
  5. Записник о раду Изборне комисије градске општине Нови Београд на утврђивању резултата избора за одборнике скупштине градске општине Нови Београд Службени лист града Београда, бр. 37/2016.
  6. Лазовић-Јовић, Емина, Специфичности методолошких истраживања у политикологији (докторска дисертација), Факултет политичких наука, Београд, 2016, стр. 223.
  7. Локални избори 2012 – Коначни резултати избора за одборнике скупштина општина и градова, за председнике општина и градоначелнике, Републички завод за статистику, Београд 2012.
  8. Локални избори 2016 – Коначни резултати избора за одборнике скупштина општина и градова, за председнике општина и градоначелнике, Републички завод за статистику, Београд 2016.
  9. Милосављевић, Славомир и Радосављевић, Иван, Основи методологије политичких наука, Службени гласник РС, Београд, 2000.
  10. „СНС, СРС и СПС на изборима 2016.г. украли око 9% гласова“, интернет сајт Доста је било: http://dostajebilo.rs/wp-content/uploads/Izbori_Rezultati_Analiza.xlsx (приступљено 10.04.2017)
  11. Статут града Врања, Службени гласник града Врања, бр. 23/11.
  12. Статут града Пожаревца, Службени гласник града Пожаревца, бр. 17/16.
  13. Статут града Ужица, Службени лист града Ужица, бр. 16/13.
PERIODIKA Politička revija 3/2017 УДК 31:324(497.11)“2016“ 227-240
ç