Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

NAUKA, POLITIKA I GNOZA

Sažetak

Prikaz knjige: Erik Fegelin, Nauka, politika i gnoza, preveo Danilo N. Basta, Dosije, Beograd, 2012, 51. str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2014 УДК 321.01(049.3) 225-229
ç