Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

EVROPSKA KRAJNJA DESNICA 1945-2018

Sažetak

Prikaz knjige: Jovo Bakić, Evropska krajnja desnica 1945-2018, Clio, Beograd, 2019, 699 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2019 4/2019 УДК 329.055.2(4)"1945/2018"(049.3) 281-304
ç