Изабери језик:

Хајет Абдалах

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Београд

периодика

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА КАО БИТАН АКТЕР ЈАВНОГ СЕКТОРА – ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ПАРТИЈА

Пословање политичких партија у свим државама света у савременом добу требало би да буде правно регулисано. Међутим, финансијска страна пословања свих партија јесте нешто што је увек привлачило пажњу. Сходно томе, непрестано се проверавају токови новца, као И дефицит до којих долази. Међутим, мора се потврдити да постоји и број партија које јасно исказују на који начин и где одлази потрошен новац. Кроз порезе и чланарине новац долази директно у руке политичких партија. Све то, са правне стране гледано, представља једну од основа регулисања њиховог пословања.