Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКА ДЕБАТА У СВЕТЛУ АРГУМЕНТАЦИОНЕ ТЕОРИЈЕ: ЛИНГВИСТИЧКИ ОСВРТ НА ЈЕЗИК ЈАВНИХ ПОЛИТИЧКИХ ДЕБАТА

Сажетак

Овај лингвистички осврт се заснива на истраживању обављеном у сврху израде докторске дисертације, на корпу­су јавних дебата остварених на отвореним скупштинским заседањима Парламента Републике Србије. Обухваћени су периоди пре и после усваjaња важећег Пословника о раду као и представници свих парламентарних странака. На основу анализираног материјала може се, између осталог, закључити да је аргументациони дискурс основ свих скупштинских дебата и да се, као такав, јавља у неколико типова и подтипова, овисно о броју и врсти коришћених аргумената, као и то да се кроз процес аргументације износе различити типови мишљења и стајалишта, који се огледају кроз две димензије.

кључне речи:

Референце

  1. Аристотел, “Реторика 1, 2, 3”, Светови, Нови Сад, 1997.
  2. Austin, John, Longshaw, ”How to do things with words”, Oxford University Press, London, 1962.
  3. Beard, Adrian, ”The language of politics”, Routladge, London, 2004.
  4. Бугарски, Ранко, “Језик у друштву”, Просвета, Београд, 1986.
  5. Cutting, Joan, ’’Pragmatics and discourse: A resourse book for stu­dents”, Routledge, London, 2006.
  6. Dijk van, Teun Adrianus, ”Text and context of parliamentary de­bates Cross-Cultural Perspectiveson Parliamentary Discourse”, Paul Bayley (Ed.) Benjamins, Amsterdam, 2004.
  7. Dijk van, Teun Adrianus, “Ideological discourse analysis: Jurnal of political ideologies”, Taylor and Francies, Amsterdam, 2007.
  8. Dijk van, Teun Adrianus, “Racism and argumentation: “Race Riot”: Rhetoric in Tabloid Editorials” H. van Eemeren, et al. (Eds.), Argumentation illuminated, Foris, Dordrecht 1992.
  9. Dijak van, Teun Adrianus, “Knowledge in parliamentary debates: Journal of Language and Politics, Special issue on iden­tity politics”, Ed. by Paul Chilton, 2003.
  10. Eemeren van, Frans Hendrik, „Reconstructing Argumentative Dis­course”, University of Alabama, Tuscaloosa, 1993.
  11. Fairclough, Norman, “Critical discourse analysis: the veritical study of language”, Longman, New York, 1995.
  12. Fairclough, Norman, “Language and power”, Longman, London, 1989.
  13. Garssen, Bart, ’’Argument Schemes” In F.H. van Eemeren (Ed.) Crucial concepts in argumentation theory. Amsterdam Univer­sity Press, Amsterdam, 2001.
  14. Ивас, Иван, “Идеологија у говору”, Хрватско филозофско друштво, Загреб, 1988.
  15. Петровић, Сретен, “Реторика”, Градина, Ниш, 1975.
  16. Пуповац, Милорад, “Политичка комуникација”, Август Цесарец, Загреб, 1990.
  17. Пуповац, Милорад, “Лингвистика и идеологија”, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1986.
  18. Toulmin, Stephen, ”The uses of argument”, Cambridge University Press, Cambridge, 1959.

   

периодика Национални интерес 1/2015 УДК 808.5:32 173-191