Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ПАНДЕМИЗАЦИЈА И НОВА НОРМАЛНОСТ

Сажетак

У овом раду истражујемо феномен проглашене пандемије из 2020. године и процеса који се остварују унутар такве ситуације. Ради се о процесима у образовању, култури, економији и уопште у друштвеном животу. Ти процеси не би могли да се догађају, да није проглашена пандемија. Основна хипотеза у раду састоји се у тврдњи да живимо у преломном времену које би требало да успостави ново стање ствари у јавном и приватном животу. То ново стање ствари подразумева заправо нову парадигму која представља својеврсну рефеудализацију у погледу различитих параметара који се односе на значајно ускраћивање основних права и слобода. Нова парадигма подразумева значајан степен контроле који укључује разне облике надзора и присилних медицинских третмана. Ново стање ствари има своје лозинке као што су социјално дистанцирање, нова нормалност, уздржавање од традиције (поздрављање лактањем и песницама уместо руковањем) и сл. Те лозинке супротстављене су пароли слободе, једнакости и братства која је обележила стварање грађанског друштва у доба Француске револуције.

кључне речи:

Референце

  Аранђеловић, Вишња. 2020. „Ближи нам се сценарио из Италије и Шпаније.” Политика, 1. април.

  Видојевић, Зоран. 2015. Порази и алтернативе, претња пустоши и етика отпора. Београд: Завод за уџбенике.

  Видојевић, Зоран. 2018. Живот један једини. Београд: Јасен

  Вујић, Тања. 2020. „Форум из Давоса повео битку против вируса корона.” Политика, 13. март.

  Галовић, Милан. 2020. „Дроном на вирус.” Политика, 27. март.

  Давидов Кесар, Данијела. 2020. „По помоћ у ковид амбуланте.” Политика, 3. април.

  Давидов Кесар, Данијела. 2020а. „СЗО тражи од држава да нападну корону.” Политика, 27. март.

  Дугалић, Мирољуб. 2020. „Дроновима против вируса.” Политика, 13. април.

  Каваја, Јелена. 2020. „Хокејом и тракторима на вирус корона.” Политика, 1. април.

  Каваја, Јелена. 2020а. „Прати ли се вирус или човек.” Политика, 21. април.

  Лаушевић, Саво. 2022. „Корона криза, пут у глобалну биомоћ.” У Патриотизам у доба пандемије, ур. Александар Лукић, 9–26. Београд: Институт за политичке студије, Српско филозофско друштво.

  Лукић, Александар, и Валентина Арсић Арсенијевић. 2023. „Логика и научни метод ‒ вирус и мозаичка болест дувана, шта знамо о инфективним агенсима.” Sociološki pregled 57 (1): 297–321. DOI: 10.5937/socpreg57-41592.

  C-Span. 2020. “World Health Organization Coronavirus News Conference.” C-Span. 23 March. https://www.c-span.org/video/?470606-1/world-health-organization-coronavirus-news-conference.

  Čolaković, Božidar, i Zorica Perošević. 1986. Opšta i specijalna epidemiologija. Priština: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

  Fric, Martini. 1971. Istorija nemačke književnosti. Beograd: Nolit.

  Ioannidis, John A. 2021. “Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of Covid-19: An overview of systematic evaluations.” European journal of clinical investigation 51 (5): 1–13. DOI: 10.1111/eci.13554

  Krauč, Kolin. 2014. Postdemokratija. Šabac: Karpos.

  Lukić, Aleksandar. 2022. „Logičko-ontološki aspekti pandemije.” Theoria 65 (4): 169–177, doi: 10.2298/THEO2204169L.

  Melnick, Edward R, and John Ioannidis. 2020. “Should governments continue lockdown to slow the spread of covid-19?” BMJ (Clinical research ed.) 369: 1–3. DOI: 10.1136/bmj.m1924.

  Mullis, Kary. 2021. “Kary Mullis: The Full Interview by Gary Null.” YouTube, 3 August. https://www.youtube.com/watch?v=ezKMYTvjEfw.

  Mullis, Kary, and Michael Smith. n.d.  “Kary B. Mullis – Facts.” The Nobel Prize.  https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1993/mullis/facts/.

  Nicola, Maria at al. 2020. “The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (Covid-19): A review.” International journal of surgery 78: 185–193. DOI: 10.1016/j.ijsu.2020.04.018.

  Perez, Jean Claude, and Luc Montagnier. 2020. “Сovid-19, sars and bats coronaviruses genomes peculiar homologous rna sequences.” International Journal of Research –Granthaalayah 8 (7): 217–63. DOI: 10.29121/granthaalayah.v8.i7.2020.678.

  Schwab, Klaus and Malleret, Thierry. 2020. Covid-19: the great reset. Geneva: Forum publishing.

периодика ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА 4/2023 4/2023 УДК 316.62:[616.98:578.834 139-153