Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ, ИЗБОРИ

ОПШТИ ИЗБОРИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У ОКТОБРУ 2022. ГОДИНЕ

Сажетак

У овом раду размотрићемо опште изборе у Босни и Херцеговини одржане 2. октобра 2022. године и промене изборног законодавства које су наступиле одлуком такозваног Високог представника у Босни и Херцеговини Кристијана Шмита у изборној ноћи, на основу тзв. Бонских овлашћења. Основна намера ових мера била је да се откочи и убрза процес формирања нових власти у ентитету Федерација Босне и Херцеговине (и донекле разрешава годинама и деценијама уназад присутне политичке напетости између Бошњака и Хрвата), идући опрезно у сусрет хрватским захтевима. Па ипак и ново решење довело је до нове врсте проблема, који су у значајној мери закомпликовали формирање нових власти и довели до нове реакције Високог представника, што је био увод у нове политичке напетости у ентитету Федерација Босне и Херцеговине, али и земље у целини.

кључне речи:

Референце

  Антић, Чедомир, и Ненад Кецмановић. 2016. Историја Републике Српске. Београд: Недељник.

  Глигорић, Тихомир. 2012. „Повлачење ентитетске линије разграничења Републике Српске по принципу 49% : 51% утврђено Дејтонско – паришким мировним споразумом.” У Република Српска двадесет година развоја; достигнућа, изазови, перспективе, ур. Кузмановић Рајко, 917–932. Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске.

  Касаповић, Мирјана. 2005. Босна и Херцеговина: подијељено друштво и нестабилна држава. Загреб: Политичка култура

  Кецмановић, Ненад. 2007. Немогућа држава; Босна и Херцеговина. Београд: Филип Вишњић.

  Мијатовић, Марко. 2015. „Политичко представљање Срба у Федерацији Босне и Херцеговине.” Политичка ревија 43 (1): 49–69. DOI: 10.22182/pr.4312015.

  Станковић, Владан. 2019. „Општи избори у БиХ и Република Српска – даље перспективе.” Политичка ревија 47 (1): 77–93. DOI: 10.22182/pr.5912019.5.

  Станковић, Владан. 2021. „Три народа и два ентитета – тренутни односи снага.” Политичка ревија 49 (1): 31–47. DOI: 10.22182/pr.6712021.2.

  Суботић, Момчило. 2021. „Република Српска у борби за државност.” Политичка ревија 49 (4): 105–127. DOI: 10.22182/pr.7042021.6.

  Централна изборна комисија Босне и Херцеговине [ЦИКБиХ], Упутство о поступку спровођења посредних избора за тела власти обухваћеним Изборним законом Босне и Херцеговине, „Службени гласник БиХ” бр. 75/22.

  Централна изборна комисија Босне и Херцеговине [ЦИКБиХ]. 2022. ”Критеријуми и поступак попуне недостајућих мандата у Дому народа Парламента Федерација Босне и Херцеговине.” Централна изборна комисија Босне и Херцеговине. 27. октобар 2023. године. https://www.izbori.ba/Documents/2022/11/kriteriji_i_postupak_popune_nedostajucih_mandata_u_domu_naroda_parlamenta_federacije_bih–bos.pdf

  Централна изборна комисија Босне и Херцеговине [ЦИКБиХ], Одлука о примени члана 10.16. став 2 Изборног закона БиХ и поновној расподели мандата делегату из реда српског народа у Дом народа Федерације Босне и Херцеговине, бр. 06–1–07–1–4903/22. . https://www.izbori.ba/Documents/2022/posredni_izbori/SKM_308e22121409500.pdf.

  Централна изборна комисија Босне и Херцеговине [ЦИКБиХ]. 2022. „Општи избори 2022. године – Потврђени резултати 2.11.2022. године.” Централна изборна комисија Босне и Херцеговине. 27. октобар 2023. https://www.izbori.ba/Rezultati_izbora/?resId=32&langId=1#/7/0/0/0/0.

  Filandra, Šaćir. 2012. Bošnjaci nakon socijalizma; o bošnjačkom identitetu postjugoslavenskom dobu. Sarajevo: BZK Preporod, Sarajevo; Zagreb: Synopsis.

  Filipović, Muhamed. 2003. Bosna i Hercegovina u okovima nacionalizma. Sarajevo: Svjetlost.

  Ibrahimagić, Omer, Seizović Zarije, i Suad Arnautović. 2010. Politički sistem Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Promocult.

  Kancelarija Visokog predstavnika, Odluka Visokog predstavnika kojom se donose amandmani na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine br. 6/22, 2022, 2. maj 2023. godine http://www.ohr.int/decision–enacting–amendments–to–the–constitution–of–the–federation–of–bosnia–and–herzegovina–5/.

  Kancelarija Visokog predstavnika, Odluka Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o izmenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine br. 7/22, 2022, 2. maj 2023. godine. http://www.ohr.int/decision–enacting–the–law–on–amendments–to–the–election–law–of–bosnia–and–herzegovina–9/.

  Kancelarija Visokog predstavnika, Odluka Visokog predstavnika kojom se deblokira formiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine br. 9/23, 2023, 27. oktobar 2023. godinehttps://www.ohr.int/odluka–kojom–se–deblokira–imenovanje–vlade–federacije–bosne–i–hercegovine–2/.

  Pejanović, Mirko. 2005. Politički razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu. Sarajevo: TDK Šahinpašić.

периодика ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА 4/2023 4/2023 УДК 342.8(497.6)''2022'' 23-46