Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

KONSTRUKCIJA MITA O BOSNI I HERCEGOVINI KAO HRVATSKIM ZEMLJAMA DO POLOVINE 20. VEKA

Sažetak

U radu se istražuje politički mitološki konstrukt hrvatskog nacionalizma vezan za Bosnu i Hercegovinu kao hrvatske zemlje. Ovaj konstrukt ću nastojati da dokažem brojnim prime- rima iz političkih obrazaca hrvatskih nacionalistskih vođa i ideologa koji su bili natopljeni mitskim sadržajima vezanim za ovu temu poput „mita o čuvarima kapija civilizacije“, „mita o granici na Drini“ i „mita o Hrvatima kao jedinim stanovnicima Bosne i Hercegovine.“

Ključne reči:

Reference

  Monografije, rasprave i članci

  1. Гавриловић Дарко, Удари судбине – Политички митови 20. века, Нови Сад, 2006.
  2. Goldstein Ivo, Granica na Drini — značenje i razvoj mitologema, Historijski mitovi na Balkanu, Sarajevo, 2003.
  3. Gross Mirjana, Izvorno pravaštvo, Zagreb, 2000.
  4. Дејвис Норман, Европа једна историја, Нови Сад, 2005.
  5. Кисић Колановић Нада, „Исламска варијанта у морфологији културе НДХ 1941-1945“, Часопис за сувремену повијест, 1/2007.
  6. Klemenčič Matjaž, „Ustanovitev slovenske države – Davna želja vseh Slovencev?“, Zbornik Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, Lju­bljana, 2006.
  7. Крестић Василије, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1914, Београд, 1991.
  8. Фон Кроко гроф Кристијан, О немачким митовима, Нови Сад, 2001.
  9. Радић Стјепан, Живо хрватско право на Босну и Херцеговину, Загреб,1908.
  10. Радић Стјепан, Јосип Предавец, Фрањо Новљан, Господарство — просвјета — политика, Загреб, 1910.
  11. Радић Стјепан, Политички списи, Загреб, 1971.
  12. Цвијић Јован, Анексија Босне и Херцеговине и српски проблем, Београд, 1908.

  Periodika

  1. Дом 1899, 1908.
  2. Дрина 1963.
  3. Спремност 1942, 1944.
  4. Усташа 1941.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2010 УДК: 321.011(497.6):323.1(=163.42)“18/19“ 305-316
ç