Изабери језик:

Ивана Марковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Београду

периодика

УНИШТЕЊЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА – ЗАШТИТА ПРЕМА МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

Тема рада је уништење културних добара у контексту међународног кривичног права, а у светлу актуелне пресуде донете у случају ал Махди. Након супротних схватања о неопходности заштите културних добара у међународним оквирима, непостојања општеприхваћеног, универзалног појма културног добра, те потребе уклапања у инкриминације општег карактера, овај случај Међународног кривичног суда из 2016. године чини се да наговештава промену кривичноправне перцепције значаја и нужности заштите културних добара. При томе је, како је показала анализа, од посебне важности било одређење статуса добра као баштине која се налази под заштитом Унеска, а што би могло да има импликације и на третман српских средњевекових манастира на Косову и Метохији, који се званично налазе на списку угрожених добара. Напослетку, осврнућемо се укратко и на заштиту културних добара од уништења у нашем Кривичном законику.