Izaberi jezik:

Ivana Marković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

UNIŠTENЈE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA – ZAŠTITA PREMA MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM PRAVU

Tema rada je uništenje kulturnih dobara u kontekstu međunarodnog krivičnog prava, a u svetlu aktuelne presude donete u slučaju al Mahdi. Nakon suprotnih shvatanja o neophodnosti zaštite kulturnih dobara u međunarodnim okvirima, nepostojanja opšteprihvaćenog, univerzalnog pojma kulturnog dobra, te potrebe uklapanja u inkriminacije opšteg karaktera, ovaj slučaj Međunarodnog krivičnog suda iz 2016. godine čini se da nagoveštava promenu krivičnopravne percepcije značaja i nužnosti zaštite kulturnih dobara. Pri tome je, kako je pokazala analiza, od posebne važnosti bilo određenje statusa dobra kao baštine koja se nalazi pod zaštitom Uneska, a što bi moglo da ima implikacije i na tretman srpskih srednjevekovih manastira na Kosovu i Metohiji, koji se zvanično nalaze na spisku ugroženih dobara. Naposletku, osvrnućemo se ukratko i na zaštitu kulturnih dobara od uništenja u našem Krivičnom zakoniku.

ç