Изабери језик:

Мср Ана Јевтовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Ана Јевтовић је истраживач-сарадник у Институту за политичке студије. Похађа докторске студије комуникологије на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. Претходно је завршила основне студије на Факултету за културу и медије и мастер студије културологије на Факултету политичких наука у Београду.

Поља њеног интересовања су: политичко комуницирање и култура; јавно мнење; медијска аналитика и наративи; политички маркетинг и пропаганда.

Објавила је више радова, а међу најважнијим су:

Културна политика и стратегија политичке комуникације, Култура полиса, 2015.

Медијске пресуде у дискурсу српске дневне штампе, Култура полиса, 2021.

Шта наводи миленијалце на узбуњивање? Од културолошке до социо-психолошке перспективе узбуњивања, Социолошки преглед, коаутор, 2021.

Значај локалне културе у оглашавању: случај Србијe, Гласник Баштина, коаутор, 2022.

Црна хроника као сегмент медијске агенде у дневним новинама у Србији, Социолошки преглед, коаутор, 2022.

THE CHARACTERISTICS OF TITLE BLOCKS ON NEWS PORTALS: THE CASE OF THE CRIME COLUMN. Часопис Теме, коаутор, 2022.