Изабери језик:

Зоран Белић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ПОЛИТИКА НАСИЉА У МЕДИЈИМА

Сврха неколико изазовних назнака о природи, пореклу, институционализацији и медијској продукцији и репродукцији насиља је у самој научној анализи и предочавању онтолошко-биолошко-културолошко-социолошко-политичко-психолошке чињеничности насиља. Методолошки, опште пропозиције у овом тексту су подржане подацима теоријско-емпиријски истраживаним у природним наукама попут физике, хемије, биологије, те наукама попут палеонтологије, антропологије, историје, лингвистике и семиотике, односно упоредним културолошким истраживањима философија, митологика, религија, уметности, технологија, медија, итд. Закључак указује на историјску амбивалентност и контрадикторност етичко-морално-законских критеријума дефинисања и вредновања насиља, те политичко-друштвеног санкционисања врста и облика насиља.

ç