Изабери језик:

Заинаб Дардури

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Докторанд Факултета политичких наука

периодика

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЗЕМЉАМА МАГРЕБА

Већина земаља Магреба, односно Уније арапских земаља Магреба (УМА) суочава се са сличним еколошким проблемима, као што су пораст температуре и ширење пустиња (Мауританија, Либија, Алжир), оскудица питке воде, салинизација (Алжир, Либија, Тунис, и Мароко), пораст нивоа мора (Либија, Мароко, Тунис), смањење биодиверзитета, неконтролисана сеча шума, итд. Предмет рада односи се на унапређење сарадње и примену међународних споразума, програма и пројеката Уједињених нација и других међународних организација ради заштите животне средине у земљама Магреба. Осим тога, многи еколошки проблеми као што су оскудица пијаће воде, дуги сушни периоди, екстремне непогоде и друго, представљају озбиљну претњу за националну безбедност сваке државе. Циљ рада је да објасни како су неке земље Магреба, на пример Краљевина Мароко, примениле неке међународне споразуме и пројекте ради заштите животне средине и тако избегле многа превирања током и после тзв. арапског пролећа. Краљевина Мароко је у својој Националној стратегији о одрживом развоју и еколошкој политици применила многе међународне споразуме као што су Париски споразум из 2015, Агенда 21, Агенда 2030, као и принципе и циљеве одрживог развоја. Такође, у раду указујемо на значајну улогу Европске уније и других регионалних организација као што су Организација Афричке уније (АУ), Институт за Блиски исток и Магреб центар и друге за унапређење еколошке безбедности неких земаља Магреба.

ç