Изабери језик:

Владислав Шћепановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет примењених уметности, Универзитет у Београду.

периодика

СУКОБ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА - Проблем односа цивилизација, културе и империјалности

Свет се после Хладног рата суочио са новим поделама и сукобима. Неки теоретичари, попут Френсиса Фукујаме, након Хладног рата предвиђали су победу либерално-демократског поретка и уједињење света под општим вредностима слободе, равноправности и једнакости. Убрзо се видело да та теорија неће бити реализована у пракси. Тренутно највећи глобални сукоб, како га виде Хантингтон и Фукујама, јесте сукоб Ислама и Запада. Слично гледиште имају и неки теоретичари са Истока. Да би се објаснили погледи данашњег екстремног Ислама представљен је рад Саида Кутбе као интелектуалног творца модерног Џихада. Када је реч о односу сукоба цивилизација и културних доминација у раду је указано на питање глобалне доминације и односа културе и идентитета. О овим проблемима писао је Едвард Саид из угла постколонијалних теорија. Саид се, пре свега, бавио питањима империjализма и наративности која је формирала тај дискурс, а из које се образовала реторика водећих медија. На крају је приказано виђење односа културе и колониjализма од стране Франца Фанона теоретичара из Мартиника (Кариби). Фенон није припадао ни Оријенту ни Окциденту, али је поседовао искуство колонизованог, а уз то је активно учествовао у борби против колониjализма и дао важне поставке о односу колонизатора и колонијализованих.

ç