Изабери језик:

Владимир Јовановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Дипломирани социјални радник, студент мастер студија Социјалног рада на Факултету политичких наука Универзитета у Београду

АНАЛИЗА ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ КОЈА ЖИВЕ У РУРАЛНИМ ПРЕДЕЛИМА ГРАДА ВАЉЕВА

Предмет овог рада је анализа положаја деце са сметњама у развоју која живе у руралним подручјима града Ваљева. Циљ рада јесте израда Студије случаја која представља независну процену стања и потреба деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у руралним подручјима града Ваљева. Следствено, студија случаја ће обухватити анализу положаја деце и њихових породица у следећим областима: сиромаштво и социјална сигурност,  социјална заштита и право на живот у породичном окружењу и здравствена заштита.Директним посетама породици и реализацијом истраживања кроз квантитативни и квалитативни рад са родитељима, добијени су  подаци о породичним ситуацијама, статусу и потребама детета и породице. Истраживање је реализовано користећи се трима методама, квалитативном, квантитивниом методом и методом анализе садржаја.Уочено је да је деци са сметњама у развоју и инвалидитетом у Ваљеву и околини, као и њиховим породицама, потребно је обезбедити свеобухватну, доступну и интензивну подршку како би учествовала у друштву равноправно са другом децом.

ç