Изабери језик:

Виолета Марковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

периодика

АЛТЕРНАТИВНО СТАРАЊЕ ЗА ДЕЦУ МИГРАНТЕ/ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА БЕЗ ПРАТЊЕ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА У СРБИЈИ

Алтернативно старање означава формални или неформални облик збрињавања детета/младе особе до 18. односно 26. године уколико је на редовном школовању, који траје макар једну ноћ када је дете изван родитељског дома, без обзира на то да ли је уследио након пресуде суда или одлуке органа старатељства, на иницијативу детета, његових родитеља, сродника или да је одгајатељ спонтано преузео на себе старање у одсуству родитеља. Основне форме алтернативног старања су: старатељство, резиденцијални и хранитељски смештај и засноване су на породици или су налик породици. Кроз Србију је, од 2015. године, пропутовао велики број деце, а међу њима велики је број био деце без пратње одрасле одговорне особе. За њих је од 2015.године прописана посебна заштита, са наглашеном одговорности надлежних Органа старатељства за пружање старатељске заштите и утврђивања најбољег интереса деце без пратње, али и дужност да се деца из ове популације смештају у установе социјалне заштите које су унапред предвиђене за смештај малолетних странаца. Од 2015. године до данас, услуге смештаја за децу мигранте/тражиоце азила се мењала, али је од почетка акценат био на развијању алтернативних врста смештаја. Циљ рада је приказ и анализа постојећег система алтернативне заштите за малолетне мигранте/тражиоце азила без пратње родитеља или старатеља и како се систем мењао и развијао од 2015.године до данас. Рад ће се заснивати на анализи постојеће научне и стручне литературе. Закључак је да је, и поред уложених напора да се развија алтернативно старање за ову угрожену категорију деце, овај вид заштите и даље недовољно развијен.

ç