Изабери језик:

Весна Јарић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Програм Уједињених нација за развој, Београд.

периодика

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У СОЦИЈАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ, СОЦИЈАЛНОМ РАЗВОЈУ И СОЦИЈАЛНОМ ПЛАНИРАЊУ

Рад контекстуализује питањe родне равноправности као до­мен социјалне политике, образлаже виђење родно равноправног друштва као циља, али уједно и предуслова и средства за остваривање социјалног развоја. У циљу приказивања стања у локланом/ националном контексту описује се положај жена и мушкараца у Србији, указујући на могуће социјалне индикаторе за мерење род­не равноправности у оквиру друштвеног развоја у Србији. Последњи део рада приказује на који начин се социјално планирање у Србији бави „кориговањем“ постојећих родних неједнакости, кроз дефинисање стратешког оквира за унапређивање родне равноправ­ности у Србији.

 

ç