Изабери језик:

Вангел Милковски

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Начелник Катедре стратегије у Школи националне одбране Универзитета одбране

периодика

ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Организациона култура има велики утицај на ефикасност организације и њене вредности покрећу или спречавају иновације. Иновације у војној делатности су кључне за развој и одржавање војне моћи а војна моћ пресудна за очување националне безбедности. Иновације у војној делатности су неопходне јер државе постоје у динамичном, неизвесном и конкурентном стратешком окружењу у којем стагнација и недовољне војне способности могу резултирати смањењем могућности очувања, достизања и одбране националних интереса. Овај рад представља покушај покретања шире расправе о значају истраживања организационе културе и примени сазнања у функционисању ВС ради повећања њене ефикасности и делотворности. Основно питање овога рада је какве промене организационе културе треба спровести како би се прекинули негативни трендови лоше спроведене реформе ВС и повећала ефикасност у развоју оперативних способности и употреби снага ВС у операцијама. Како би одговорили на основно питање рада потребно је размотрити следеће три тврдње: у ВС не постоји јасна слика о стању и вредностима организационе културе. Организациона култура је један од многих концепата у области стратешких студија које нису довољно теоретски обрађене и усвојене од стране академске и професионалне заједнице у ВС; иновативна, динамична и адаптивна организациона култура је пожељна јер може да подржи развој оперативних способности и употребу снага ВС у динамичном, неизвесном и брзо променљивом стратегијском и оперативном окружењу. Историја је препуна примера када војне снаге нису логично поступале у сопственом интересу, било доношењем лоших одлука или неуспехом у предвиђању и прилагођавању захтевима окружења и стратешко лидерство треба да дефинише модел промене организационе културе у ВС како би се створили потребни услови за развој оперативних способности и ефикасну употребу снага. Систем вредности и веровања који конституише организациону културу, може у великој мери да олакша, али и да потпуно блокира процес промена у зависности од оријентације вредности културе, као и способности лидера да тим вредностима управљају. У раду је дат опис организационе културе са тежиштем на анализи организационе култруре у војним смагама, а затим извршена процена организационе културе у ВС ради идентификовања редлог одговарајућег модела промена који може олакшати развој потребне организационе културе ВС.

ç