Изабери језик:

Сунчица Остоић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

КОНТЕЈНЕР | биро сувремене умјетничке праксе, Загреб

периодика

КОНЦЕПТИ ГОЛОГ ЖИВОТА И ГОЛЕ ТЕЛЕСНОСТИ ЂОРЂА АГАМБЕНА

Предмет рада обухвата два концепта италијанског филозофа Ђорђа Агамбена које терминолошки повезује израз бити го. Један укључује централни појам његове филозофије – голи живот, који се анализира кроз књигу Homo sacer: suverena moć i goli život, док се други појам односи на голоћу – голу телесност, која се чита кроз истоимени Агамбенов есеј. Агамбенови концепти голог живота и голе телесности означавају одређене врсте разголићења па је циљ рада показати њихове различитости и поједине могуће концептуалне повезнице. Гола телесност се односи на сексуалну жудњу/знање/појавност везане уз људску телесност и ум унутар теолошко-културолошког апарата, а голи живот се веже уз политичко-правни облик живота унутар биополитичког апарата. Оно голо је код Агамбена увезано као промењиво својство и однос у којем моћ суверена, Бога или спознаје изопштава политички субјект, еманципирану људску природу или тело које ништа не открива, постављајући их кроз принцип укључујућег искључења у позицију зависности, нераздвојивости и међусобног успостављања. Постајање голим је догађај постављања бића у бастардну позицију лишености права, милости, тајне или значења.

ç