Изабери језик:

Стефан Србљановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ПОЛИТИКА УРБАНИЗМА У ПРИБОЈУ – ЈУЧЕ, ДАНАС И СУТРА пр4/2019

Рад као своју централну тему има анализу политике урбанизма, просторног планирања и делом стамбене политике кроз време, односно у периоду од настанка Новог Прибоја до данас. У првом делу, представљени су општи подаци о општини Прибој, са нарочитом пажњом посвећеном урбанистичкој слици овог града. Изложени су и проблеми и пројекти из области просторног планирања и стамбене политике, који на директан начин утичу на задовољство становништва и представљају предуслов одрживости. Посебно место заузима анализа политичке (не)одговорности властодржаца за поједине круцијалне урбанистичке проблеме и покушај изналажења одговора за апатичност грађана. На крају, на основу постојећих планских докумената за развој инфраструктуре, представљена је урбанистичка слика овог града у годинама које долазе.

ç