Изабери језик:

Слободан Зечевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Европски универзитет, Београд.

периодика

ЕВОЛУЦИЈА НАДЛЕЖНОСТИ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Имајући у виду начело демократске легитимности власти, творци уговора о оснивању Европских заједница, сматрали су да у институционалном систему Заједница треба да постоји скупштински орган који би вршио надзор над извршном влашћу. Стога се Европски парламент као демократски орган у уговору о Европској економској заједници нашао на првом месту на списку њених институција. Из претходно изнетог би могао да се стекне утисак да је Европски парламент попут националних скупштина у класичним државама носилац буџетске, законодавне власти и надлежности да именује и смењује владе. Европски парлемент је међутим, све до краја 70-тих година прошлог века имао симболичну тј. саветодавну улогу у поступку доношења буџета и законодавних аката Заједнице, да би затим постепено уз сталну политичку борбу постао козаконодавац и незаобилазни учесник у поступку усвајања буџета и именовања Комисије. Политички циљ Европског парламента је заправо био да стекне надлежности које има скупштина у федералном државном уређењу те и да самим тим федерализује уставни систем Европске уније.

ç