Изабери језик:

Слободан Мартиновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Центар за истраживање у политици Аргумент, Пријепоље

периодика

УКЉУЧИВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

Већу укљученост маргинализованих група у локалну заједницу може да омогући добро организована мрежа подршке свих актера који су у оквиру своје делатности обавезни обезбедити услове за остварење људских права на принципима доступности, партиципације и једнакости. Да би се могло радити на побољшању постојеће праксе, потребно је дефинисати проблеме у остваривању права маргинализованих група у локалној заједници и направити пресек садашњег стања у циљу дубљег сагледавања потреба маргинализованих група у локалној заједници. Добијени резултати треба да обезбеде: идентификовање потреба маргинализованих група у локалној заједници и могућа решења за потребе маргинализованих група у локалној заједници

ç