Изабери језик:

Слободан М. Пенезић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд

периодика

МОДЕЛИ ДНЕВНИХ НОВИНА У 21. ВЕКУ КРИЗА И СТРАТЕГИЈА ОПСТАНКА – ПРИМЕР СРБИЈЕ

Текст представља сублимацију дела закључака до којих je аутор дошао током припреме докторске дисертације. Реч је о налазима вишегодишњег истраживања, теоријског и емпиријског карактера, који нуде конкретан увид у стање у свету медија и новинарства, посматран кроз координате најфреквентнијих тема у тој области. Резултат је анализе реализоване из угла оног дела медијске индустрије (дневне новине) који је на посебном удару изазова времена, те су у том пољу највидљивији и ефекти, о којима се, пак, свакодневно ћути, а чије последице се из различитих разлога мистификују. Предмет истраживања је однос уређивања и пословања, а крајњи циљ формулисања оптималног модела рада медија данас, који би омогућио стабилност пре свега тих медија чији опстанак је највише угрожен. С тим у вези, испитивана је и доказана генерална хипотеза, која указује на то да је формулисање успешног модела за дугорочну пословну стабилност медија условљено превагом позитивног утицаја медијског управљања над негативним утицајем екстерних фактора по рад медија.

ç