Изабери језик:

Славиша Н. Арсић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Универзитет одбране у Београду, Војна академија

периодика

ПРЕХРАМБЕНА СИГУРНОСТ КАО ЧИНИЛАЦ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сигурност у снабдевању храном је егзистенцијална потреба и глобални изазов. Евентуална нестабилност или дисконтинуитет у прехрани становништва угрожава националну безбедност државе, ствара услове за избијање конфликта и представља подједнаку претњу за регионалну и глобалну безбедност. Држава својом националном политиком треба да омогући сваком становнику перманентан приступ оптималној количини здраве и пуновредне хране из дугорочно одрживих извора. Парадигма приступа храни преко размене роба на светском тржишту у условима мулти-поларног света постаје ограничавајући фактор очувања суверенитета државе и инструмент за усмеравање политичких одлука које не одражавају националне интересе. У таквим околностима потребно је ревидирати и законодавно артикулисати каузалну повезаност исхране становништва и националне безбедности у циљу целисходнијег суочавања са изазовима новог времена.

ç