Изабери језик:

Славица Максић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за педагошка истраживања, Београд.

периодика

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС У СРПСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

У раду се разматрају питања која су значајна за одређивање националног интереса у образовању у Србији. Данас je Србија, у европским оквирима, мала земља која стагнира и заостаје, разапета између жеље да сачува национални идентитет и да се укључи у европске интеграције. Приоритетан национални интерес у другој деценији XXI века је рад на квалитету и доступности образовања и васпитања у земљи. Надлежне установе поручују да образовна политика Србије треба да дефинише образовање као кључни фактор очувања и развоја националног и културног идентитета већинског народа и националних мањина. Планирано je васпитање младих у духу познавања језика, историје и других тековина ерпског и свих других народа који живе на просторима Србије. Одговор на питање да ли постоји нешто што би било спе­цифично за грађанина Србије не може се експлицитно дати, надидентитета нема, или се он у постојећим нормативима не види. Један од путева ка налажењу заједничког именитеља у вредностима свих народа који живе у Србији може бити промовисање универзалних вредности које обећавају одрживи развој заједнице и појединца. Главни циљ образовања постаје развијање дугорочне личне перспективе ученика: става да је живот вредност по себи, свести о томе да сваки појединац има круцијалну улогу у очувању животне средине, и спремности на солидарност пред катастрофама.

ç