Изабери језик:

Сергеј В. Ушаков

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Москва

периодика

ПРОБЛЕМ ИРЕДЕНТИЗМА (ЕТНИЧКОГ НАЦИОНАЛИЗМА) У МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНОЈ ДОКТРИНИ СТРАНИХ ДРЖАВА

Рад је посвећен питању етничког национализма, познатог и као иредентизам, вапијућем проблему савременог света који захтева хитно и заједничко деловање светске заједнице. Рад је подељен на увод и четири дела. Први део посвећен је питању схватања иредентизма код водећих проучавалаца међународног права. У другом делу разматра се питање улоге Лиге нација у очувању мира, као и грешке које је при томе допустила, док се у трећем делу иредентизам посматра с тачке гледишта међународног и националног права појединих држава. У четвртом делу даје се преглед најновијих и најпознатијих међународних етничких конфликата и анализира се улога коју су у њиховом решавању играле Уједињене нације и Међународни суд. Рад се завршава закључцима и саветима за побољшање механизма Уједињених нација за решавање међународних конфликата.

ç