Изабери језик:

Ружица Ж. Петровић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.

периодика

НАРОДНА И ФИЛОЗОФСКА МУДРОСТ У ДЕЛУ КСЕНИЈЕ АТАНАСИЈЕВИЋ

У овом раду аутор настоји да апстрахује основне ставове К. Атанасијевић о творевинама српског народног духа и елементима њихове филозофичности. Промишља се мисаона позиција К. Атанасијевић о теоретској могућности српског културног наслеђа да постане основа конституисања самосвојне филозофске оријентације. Аутор истиче значај K. Атанасијевић у сагледавању вредно­сти народног стваралаштва и могућности његовог прожимања са филозофијом, али и указује на потешкоће народног духа да се са нивоа искуствене непосредности, уздигне до јасно артикулисаног филозофскoг израза.

ç