Изабери језик:

Радивој Степанов

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду.

периодика

ПОСЛЕДИЦЕ РАСПАДА ДРЖАВЕ НА ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Основна теза овог рада полази од околности да је рас­пад државе (СФРЈ, СРЈ, ДЗСЦГ, РС) довео у питање функционисање бројних системских чинилаца као што je уставноправни систем, систем државне управе, правосудии систем, економски систем, здравствени систем, и нарочито систем образовања. Дакле, распадом државе разара се укупан си­стем вредности у друштву и у том амбијенту „завладале“ деструкције, образовни систем је највише погођен: он је или ван (своје) функције или на самој ивици колапса. Оно што је посебно важно, разорен образовни систем тешко се поново успоставља. Нема данас ни државног ни социјалног чиниоца од којег образовни систем добија главни подстицај, заштиту и оријентацију за рад и деловање. Распад државе доводи у питање уопште филозофију образовања. Наиме, образов­ни систем губи своју еминентну карактеристику цивилизацијског чиниоца који је једино у стању да образује и да на тај начин дугорочно успоставља и стабилизује саме темеље државе, идентитета заједнице и сваког појединца. У амбијент распада државе, црква улази као утицајни фактор образовања. Релација држава-образовање тањи се и нестаје у распаду државе, а образовни систем постаје излишна социјална појава, најчешће декор политици, непотребан и непрофитни сектор. То je стање образовања у Србији у последње две деценије!

ç