Изабери језик:

Раденко Марић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Нови Сад.

периодика

ДРУШТВЕНО-ЕТИЧКИ ИЗАЗОВИ ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Основна карактеристика савремене светске привреде је доминација мултинационалних компанија, снажно присуство државе у привреди и дугорочна тенденција глобализације светске производње, трговине и потрошње. Глобализација је многоструки проблем који крије у себи ризике али и шансе. Ако је за једне назадовање и пад у „Манчестер капитализам“, други је управо глорификују. По једном спису „Института за привреду Келн“ глобализација не ствара никакве проблеме, она само дефинише проблеме на лековит начин, све проблеме које смо сами себи раније створили. Она је изазов: економски изазов али такође и друштвени, културни, пословни, етички, политички, и то не са­мо за компаније. У том контексту, овај рад се бави проблемима и друштвено-економским последицама процеса глобализације, пре свега на привреду транзиционих земаља. Као једно од могућих решења за спречавање штетних последица глобализације, предлаже се њено организовање у друштвено-етичком смислу, тј., кроз примену „нормативно-политичке“ стратегије и стратегије конкуренције.

 

периодика

ЕТИКА „ЛЕШИНАРСКОГ“ ИНВЕСТИРАЊА

Инвестирање у хартије од вредности проблематичних компанија представља једну од стратегија структурирања инвестиционог портфолија која постаје све популарнија. Проблематичне хартије од вредно­сти представљају широк спектар дужничких и власничких финансијских инструмената компанија које су искусиле неликвидност или су поднеле пријаву за банкротство. Данас постоје бројне бизнис шансе које се рађају из Њорпоративних банкротстава. Индивидуе и институције могу куповати имовину, одређене уговоре, фузионисати се са дужником и сачувати опорезиви приход, шпекулисати са дужниковим обавезама, остварити накнаде по основу одређених услуга и остварити капиталне добитке. Такви инвеститори познати су под именом “инвеститори лешинари” (vulture investors). Током историје они су као и корпоративни преузимачи били изложени бројним критикама у погледу моралног и етичког утемељења њихових акција. Важно је истаћи да „инвеститори лешина­ри“ заснивају своје акције на законима који регулишу области банкротства и стечаја, тако да оно што они раде је у сваком случају легално, али се поставља питање колико је то морално и етично. Узимајући у обзир изложене аспекте, у овом раду је дефинисан фе­номен „лешинарског инвестирања“, образложене су најчешће моралне дилеме које се појављују при таквом инвестирању и дефинисане основне чињенице које го­воре у прилог „лешинарском инвестирању“.

 

ç