Изабери језик:

Оскар Ковач

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Мегатренд универзитет, Београд.

периодика

РЕФОРМА САДРЖАЈА И РЕГУЛАТИВНИХ ОКВИРА УПРАВЉАЊА ПРИВРЕДАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европска економска и монетарна унија налази се у једној од најважнијих и најсложенијих реформи своје структурне архитек­туре, као и реформи управљања целином својих привреда. До ових промена би морало доћи и да није настала светска финансијска и економска криза. Садашње реформе су у ЕУ неопходне да би сва њена тржишта робе и фактора производње добро функционисала и тиме повећала ефикасност њених привреда. Поред овог начелног проблема, овај рад детаљније анализира постојеће и планиране елементе механизма управљања привредама ЕУ и Европске монетарне уније, а затим подробно разматра добре и слабе стране финансијског, укључујући фискалног, систе­ма ЕУ и ЕМУ. Затим се монетарни систем и политика анализирају у детаље. У свим овим областима се припремају темељне реформе по­сле којих ће ЕУ и ЕМУ ојачати. У суштини, потребно знање и искуство за то постоји у земљама ЕУ и нема разлога због којих Унија, као развијено подручје са 500 милиона становника и више од шест деценија мирнодобског суживота, са још увек добрим образовним системом и уклопљеношћу у све токове светске привреде, не би ојачала своју ефикасност и свој припадајући положај врло значајног дела мултиполарног света.

ç