Изабери језик:

Оливер Потежица

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ПОЛОЖАЈ ИСЛАМСКЕ БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ У СТРУКТУРИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСЛАМСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Организација исламске конференције је свеопшта међудржавна организација која окупља 57 земаља са четири континента. Ова организација, друга по бројности својих чланица (после Уједињених нација), формирана је 1969. године на основу припадности њених чланица истој вери - исламу. У протекле четири деценије, структура Организације исламске конференције се значајно развила и данас је чине 74 посебна органа, тела, институције и међународне организације. У структури Организације исламске конференције налазе се и четири специјализоване институције. Реч је, заправо, о међудржавним организацијама исламских земаља. Најзначајнија међу поменутим специјализованим институцијама је свакако Исламска банка за развој, као „најважнији орган Организације исламске конференције у економској области“. Исламска банка заразвој је „класична“ међународна финансијска институција и она је врло слична, на пример, Светској банци (по чијем је моделу вероватно и формирана). Предуслов за чланство у Исламској банци за развој је чланство у Организацији исламске конференције, што значи да њене чланице могу да буду само исламске земље, односно земље чланице Организације исламске конференције.

ç