Изабери језик:

Оливер Александар Андонов

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет безбедности и финансиске контроле, МИТ Универзитет, Скопље, Република Македонија.

периодика

ОЧУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА КРОЗ ПРИЗМУ ЕВРОПСКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ

Циљ истраживања повезаности националних интере­са и Европске безбедносне политике јесте сагледавање могућности држава из региона да сачувају свој идентитет и остваре своје виталне и трајне националне интересе кроз чланство у Европску унију. У исто време, да кроз практично спровођење Европске безбедносне политике активно допри­носе и учествују у изградњи Европског безбедносног идентитета, као база очувања националних интереса земаља чланица Уније и виталних интереса саме Уније. Чланство у Европску унију представља искључиво ве­лику обавезу у спровођењу Европске безбедносне политике. Ово спровођење често пута може да представља супротстављеност националним интересима, али је у сваком случају прагматично политичко решење самих политичких ли­дера. Исти лидери, сигурно ћe се суочити са потребом решавања дилеме: „да ли je створени Европски идентитет или боље речено Европски безбедносни идентитет, битнији у датом тренутку, него очување и реализација моменталних или неких трајних националних интереса”? Да би могли утврдити релевантна научна сазнања током истраживања користићемо компаративну анализу дефинисања и појмовног опредељења националних интере­са, као и њихову важност за поједине земље. Кроз цео рад, прожима се дискусија о дефинисању, детерминацији и појмовног опредељења националних интереса, са становишта националне безбедносне политике неких значајнијих држава и Европске уније, и модел претварања њихових националних интереса у прихваћени интерес већине држава у међународној заједници. Други дeo истраживања, представља case study који приказује резултате теренског истраживања у односу на експертске ставове повезане са очувањем и реализацијом националних интереса, како и поимање Европске безбедно­сне политике кроз Европски безбедносни идентитет и њен утицај на остварење националних интереса на случају Репу­блике Македоније.

ç