Изабери језик:

Неџиб М. Прашевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

периодика

О МЕТОДАМА ИСТРАЖИВАЊА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА

Приказ књиге: Урош Шуваковић, Методолошке студије о питањима социолошког проучавања политичких партија, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Ми­тровица, 2011, 195 стр.

ç