Изабери језик:

Наташа Мидић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Београд

периодика

ЕВОЛУЦИЈА ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ НА ПРИМЕРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

С циљем да се извуку поуке из досадашњег развоја еколошке политике у Републици Србији, у раду ће се историјским, функционалним и методом теоријске анализе уочити пропусти, али и први помаци у еволуцији ове гране политичких наука. Анализа обухвата период од осамдесетих година 20. века и првих корака у развоју еколошке политике у Србији као тадашњој републици Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, преко институционалног развоја унутар Савезне Републике Југославије и касније Србије и Црне Горе, па све до савремених напредака у Републици Србији. Сагледавањем историјске ретроспективе, овај рад пружа одговор на питање да ли је Република Србија на правом путу када се говори о развоју еколошке политике. Имајући у виду да је Србија кандидат за чланство у Европској унији од 2014. године, посебна пажња у анализи посвећена је периоду од тада до данас не би ли се уочио утицај Европске уније на развој еколошке политике у Србији. Такав утицај је и те како приметан, с обзиром на то да је домаће законодавство у великој мери усаглашено са законодавством Европске уније. Ипак, оно што недостаје јесте имплементација постојећих закона и инспекцијски и судски надзор над применом тих закона.

ç