Изабери језик:

Мирослав Антевски

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за међународну политику и привреду, Београд.

периодика

ПОТЕНЦИЈАЛИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

Неопходна је међународна сарадња у сузбијању тероризма и организованог криминала. Међународна сарадња је углавном била усмерена на стварање антитерористичких инструмената као оквира за сарадњу међу државама да би се осигурало да сви терористи буду ухапшени, оптужени и кажњени. Одвраћање од терористичких аката, које може бити постигнуто репресијом, постало је недовољно у времену интензивирања насиља и самоубилачког тероризма и органи­зованог криминала. Неопходно је створити међународне правне инструменте који могу осигурати превенцију терористичких напада и створити безбедно међународно окружење. Главни циљ инструмената за превенцију је да онемогуће приступ средствима помоћу којих терористи могу извести насилне акте. У том контексту, конвенције, које треба да онемогуће при­ступ експлозивима, хемијском и нуклеарном оружју, су побољшане, као и правни инструменти који спречавају финансирање терористичких активности.

 

ç