Изабери језик:

Мирјана С. Максимовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Београд.

периодика

ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Поштовање људских и мањинских права је изузетно важна тема за европске интегације држава, без обзира што јесте чињеница да њоме пре свега доминирају економске теме. Поштовање људских права и стварање и функционисање демократског друштва јесу средство и циљ свеобухватне реформе друштва чији је циљ квалитетнији и сигурнији живот грађана, док је чланство у Европској унији само један у низу инструмената у остваривању тог циља. Имајући то у виду, развој и поштовање културе људских права представља основни предуслов за укључивање у систем односа које Европска унија ствара. Прилагођавање и постизање стандарда и правила у области људских права подразумева изградњу друштвеног система који је у стању да те стандарде потпуно примењује у држави, као и да их унапређује и развија. Општа научна метода која је коришћена је хипотетичко-дедуктивна метода, као метода која се намеће због потребе стварања везе између искуствених и теоријских мишљења. Основни научни циљ јесте пружање научне анализе поштовања људских права као критеријума за чланство у Европској унији, док је дриштвени циљ пре свега усмеравање пажње научне и стручне јавности на ову тему која у досадашњем развоју није била адекватно позиционирана на листи приоритета. Изводи се закључак да иако није генерално тачно одређен и у потпуности развијен, критеријум поштовања људских права подразумева пре свега капацитет државе да преузме обавезе које у овој области постоје током придруживања и приступања, али и преузимање обавеза које проистичу из пуноправног чланства у ЕУ. Самим тим се о поштовању и развијању културе људских права може, превасходно, говорити као о основном критеријуму за чланство у ЕУ, без чијег испуњавања даљи кораци у процесу ниси могући.

ç