Изабери језик:

Милош Лакићевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад

периодика

КОНТРАОБАВЕШТАЈНА ДЕЛАТНОСТ У ФУНКЦИЈИ СУЗБИЈАЊА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

Свака држава предузима разноврсне офанзивно-одбрамбене мере и активности ради сузбијања оружаних и неоружаних угрожавајућих делатности усмерених против њених националних вредности. Њена успешност у том плану у великој мери зависи од квалитетне процене циљева носилаца угрожавајућих делатности и могућности да их остваре, а под тим се подразумева могуће проузроковање штете националним вредностима. Сврха контраобавештајне делатности је да оптимално допринесе адекватном процењивању циљева и могућности носилаца угрожавајућих делатности. Ефикасност контраобавештајне делатности државе је посебно значајна у погледу сузбијања најопаснијих врста угрожавајућих делатности, а организовани криминал спада у ту групу. У раду су размотрени основни аспекти контраобавештајне делатности у сузбијању организованог криминала. Заправо, описана је и објашњена њена својеврсна „првоешелонска“ улога у препознавању и дешифровању организоване криминалне претње држави, као важан предуслов њеног ефикасног отклањања.

ç