Изабери језик:

Милорад Миловановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

Др Александар Југовић. ЗАПИСИ ИЗ АНОМИЈЕ: ОГЛЕДИ ИЗ НАУКЕ О ДРУШТВЕНИМ ДЕВИЈАЦИЈАМА

Приказ књиге: Александар Југовић, Записи из аномије: огледи из науке о друштвеним девијацијама. Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 2014, 348 стр.

ç