Изабери језик:

Миљан Филимоновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Министарство одбране Републике Србије

периодика

УТИЦАЈ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ НА ИЗМЕНУ БЕЗБЕДНОСНОГ АМБИЈЕНТА У ЕВРОПИ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА

Аутори заступају тезу да је у периоду између 2008. и 2010. године резултанта потреба и интереса кључних субјеката европске политике указивала на могућност изградње стабилног и функционалног безбедносног поретка на Старом континенту заснованог на консензусу великих сила и јачању улоге УН и ОЕБС у европским безбедносним процесима. Формални предлог за организацију међународне конференције у циљу договора о основама будућих односа изнео је тадашњи руски председник Медведев 2008. године, по коме је овај спољнополитички поступак Москве добио назив. Дебате о руском предлогу окончане су коначним одбијањем од стране САД 2010. године после чега је Русија започела нову фазу у својој спољној политици. Циљ овог рада је да прикаже утицај Медведевљеве иницијативе из 2008. године на померање приступа Русије од кооперативног ка антагонистичком и измену природе континенталног безбедносног поретка од раније хегемонске стабилности, до статуса нестабилне равнотеже снага у коме се данас налази.

ç