Изабери језик:

Милена Милосављевић Стевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Београд

периодика

ПРИМОРДИЈАЛИСТИЧКО СТАНОВИШТЕ О НАЦИОНАЛНОМ ИДЕНТИТЕТУ

Ауторка у раду објашњава настанак, развој и политичке импликације примордијалистичког становишта о националном идентитету. Иако у академској литератури постоји мишљење да је примордијализам превазиђен, у раду ћемо показати је присутан на политичком нивоу, кроз различите модалитете изражавања. Примордијалистичко схватање идентитета рехабилитовали су друштвени истраживачи и политички лидери.

ç