Изабери језик:

Милан Мијалковски

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет безбедности, Универзитет у Београду.

периодика

НАЦИОНАЛНА МОЋ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Расправе о глобализацији су обележиле друштвену мисао након пада Берлинское зида. Међутим, мало је радова посвећених анализи односа на релацији глобални процеси државне институције. Циљ аутора je да укажу на промењену улогу државних институција у условима глобализације. Анализом доступних извора из предметне области аутори су дошли до закључка да је моћ утицаја на ток догађаја којом располажу државе cвe мања. Један од главних узрока дефицита моћи je глобализација финансијских токова. Са губљењем контроле над финансијским операцијама државе остају без значајног дела својих прихода. Потреба да се надокнаде изгубљени приходи оптерећује локално становништво и приходе што доводи до унутрашњих напетости и нестабилности система. Губи се органска веза између државних институција и интереса грађана. Ситуација посебно погодује продору предаторских транснационалних корпорација које користе постојеће околности за реализацију својих интереса. У поменутом контексту посебно су угрожене мале и неразвијене земље које би дефицит моћи требале да решавају путем склапања међусобних аранжамана и инсистирањем на изградњи глобалних институционалних механизама.

ç